Aktualno軼i

Zbi鏎ka gabaryt闚 w Dzier穎niowie - 28,29.X
2020-10-26 08:43:49


Komentarze [0]

Praca biura Zwi您ku w czasie pandemii.
2020-10-20 09:08:02

W zwi您ku z panuj帷 sytuacj epidemiczn, zwracamy si z pro軸 do mieszka鎍闚 o rozwa瞠nie konieczno軼i osobistego stawiennictwa w urz璠zie i ograniczenie wizyt do spraw pilnych.

Jednocze郾ie zach璚amy Pa雟twa do za豉twiania spraw drog telefoniczn, mailow, tradycyjn drog pocztow lub przez skrzynk ePUAP.

Ponadto w przedsionku budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 安idnickiej 38 w Dzier穎niowie zosta ustawiony pojemnik do kt鏎ego mo積a wrzuca pisma, deklaracje, dokumenty i wnioski skierowane do Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7.

Przypominamy o obowi您ku u篡wania maseczek i dezynfekcji r彗.


Komentarze [0]

Zako鎍zenie akcji usuwania azbestu w 2020 r.
2020-09-21 09:55:04

Zako鎍zy豉 si realizacja tegorocznej edycji programu usuwania azbestu na terenie gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Bielawa, Dzier穎ni闚 oraz Pieszyce, wchodz帷ych w sk豉d Zwi您ku Gmin. W ramach zadania w豉軼iciele nieruchomo軼i, kt鏎zy z這篡li kompletne wnioski o dofinansowanie do Zwi您ku Gmin, uzyskali pomoc w postaci pokrycia 100 % koszt闚 demonta i utylizacji azbestu. W 2020 r. usuni皻o 70,3 tony wyrob闚 zawieraj帷ych azbest, g堯wnie p造t azbestowo – cementowych typu ETERNIT, w tym: z terenu miasta Dzier穎ni闚 - z 10 nieruchomo軼i, o wadze 6,3 tony; z terenu gminy Dzier穎ni闚 - z 18 nieruchomo軼i, o wadze 55,1 tony; z terenu gminy Bielawa - z 3 nieruchomo軼i, o wadze 6,3 tony oraz z terenu miasta i gminy Pieszyce - z 2 nieruchomo軼i, o wadze 2,5 tony. Realizacja zadania by豉 mo磧iwa dzi瘯i dotacji na usuwanie azbestu, kt鏎 Zwi您ek Gmin otrzyma z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, w kwocie 31 876,32. ㄠcznie z wk豉dem w豉snym Zwi您ku, na usuwanie azbestu w 2020 r. zosta這 przeznaczonych 77 565,87 z.
Azbest jest to surowiec mineralny maj帷y posta mikro w堯kien, wykorzystywany w przesz這軼i na szerok skal do produkcji materia堯w budowlanych (m.in.: p造t dachowych, elewacyjnych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnie). Azbest jest gro幡y dla zdrowia, gdy uwalnia si z uszkodzonych materia堯w i istnieje ryzyko wdychania jego w堯kien.
Przypominamy, 瞠 prace polegaj帷e na demonta簑 lub zabezpieczaniu wyrob闚 zawieraj帷ych azbest mog wykonywa wy陰cznie firmy posiadaj帷a specjalne uprawnienia i wyposa瞠nie ochronne.
W豉軼icieli nieruchomo軼i zainteresowanych dofinansowaniem na usuni璚ie azbestu w 2021 r. prosimy o kontakt ze Zwi您kiem Gmin, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 50 02, e-mail:
biuro@zgpd7.pl

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym

  oraz


Komentarze [0]

Zmiana sposobu segregacji na ul. Szarych Szereg闚.
2020-09-07 13:27:08

Od 7 wrze郾ia nast徙i豉 zmiana sposobu segregacji odpad闚 na ul. Szarych Szereg闚 i Harcerskiej w Dzier穎niowie. Likwidacji uleg punkt segregacji na ul. Szarych Szereg闚. Mieszka鎍y budynk闚 jednorodzinnych i wielorodzinnych, do 4 lokali, zostali obj璚i selektywn zbi鏎k w systemie workowym. Worki z posegregowanymi opakowaniami nale篡 wystawi w ka盥 pierwsz 鈔od miesi帷a. Worki nale篡 wystawi do godz. 7:00 w dniu zbi鏎ki. Dodatkowo w okresie od kwietnia do pa寮ziernika, 鄴速e worki na metale i tworzywa sztuczne, s odbierane w trzeci 鈔od miesi帷a. Mieszka鎍y budynk闚 wielorodzinnych, powy瞠j 4 lokali, mog korzysta z najbli窺zych pojemnik闚 zlokalizowanych na ul. Rze幡iczej 2.


Komentarze [0]

Sprawozdania o odpadach do 31 sierpnia.
2020-08-21 11:38:11

Przypominamy o obowi您ku z這瞠nia rocznych sprawozda za 2019 r. przez:

- podmioty odbieraj帷e odpady komunalne od w豉軼icieli nieruchomo軼i, o kt鏎ych mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach,

- podmioty prowadz帷e punkt selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych, o kt鏎ych mowa w art. 9na ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach,

- podmioty zbieraj帷e odpady komunalne oraz podmiotu zbieraj帷ego odpady komunalne przyjmuj帷ego odpady komunalne od innego zbieraj帷ego odpady komunalne, o kt鏎ych mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach,

do 31 sierpnia 2020 r.

 

Sprawozdania nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.bdo.mos.gov.pl, sprawozdania o odpadach komunalnych odebranych/zebranych z terenu zwi您ku mi璠zygminnego nale篡 z這篡, adresuj帷 je na gminy cz這nkowskie zwi您ku.

 

Podmioty zobowi您ane do z這瞠nia sprawozdania do Zarz康u Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7” za 2019 r. powinny z這篡 sprawozdania, adresuj帷 je na gminy cz這nkowskie zwi您ku: gmin miejsk Dzier穎ni闚, gmin Dzier穎ni闚,  gmin miejsko-wiejsk Niemcza.


Komentarze [0]

Zmiana stawek op豉t za odpady od 1 maja 2020 r.
2020-04-08 15:16:20

W zwi您ku ze zmian przepis闚 istotnych dla realizacji um闚 na odbieranie odpad闚 komunalnych, skutkuj帷 znacznym zwi瘯szeniem koszt闚 zagospodarowania odpad闚 z terenu gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 oraz Miasta i Gminy Niemcza, zasz豉 konieczno嗆 zmiany stawek op豉t za gospodarowanie odpadami.

 

Od 1 maja 2020 r. stawki op豉t za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo軼i zamieszka造ch, po這穎nych na terenie ww. gmin cz這nkowskich Zwi您ku, wynios:

-         25 z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,

-       50 z miesi璚znie/os., stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny,

 

Koszt zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych wzr鏀 od stycznia 2020 r. o ponad 30 %. Na rosn帷e koszty zagospodarowania odpad闚 maj wp造w m.in.: koszty dostosowania instalacji przetwarzania odpad闚 do zmian prawnych, rosn帷e koszty utylizacji termicznej wysokokalorycznych frakcji odpad闚, rosn帷e koszty energii elektrycznej.

 

Nowe stawki op豉t zosta造 przyj皻e uchwa陰 Nr VII/5/20 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego "ZGPD-7" z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwa造 nr V/9/19 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7” z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko軼i stawki tej op豉ty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2395).

 

Zmiana stawek op豉t nie oznacza konieczno軼i sk豉dania nowych deklaracji. W豉軼iciele nieruchomo軼i otrzymaj zawiadomienie o wysoko軼i miesi璚znej op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowi您uj帷ej od 01.05.2020 r. stanowi帷ej iloczyn nowej stawki op豉ty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.

 

Op豉ty za odpady nale篡 uiszcza w wysoko軼i podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy op豉t przypadaj co dwa miesi帷e, do 20-go dnia ka盥ego drugiego miesi帷a (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 pa寮ziernika, 20 grudnia). Op豉ty nale篡 wnosi na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomo軼i, wskazany w zawiadomieniu o op豉cie. 


Komentarze [0]

Zasady obowi您uj帷e na PSZOK w czasie epidemii.
2020-04-06 09:21:34

 

1.        Apelujemy o ograniczenie korzystania z us逝g punkt闚.

2.        Na teren PSZOK wchodzimy/wje盥瘸my pojedynczo.

3.        Dostarczane odpady winny by uprzednio posegregowane, w celu ograniczenia czasu przebywania na terenie PSZOK.

4.        Zachowujemy bezpieczn odleg這軼i od pracownik闚 PSZOK min. 2 m.

5.        Odpady nale篡 wyrzuca pojedynczo, zabrania si opuszczania pojazdu przez wi瘯sz ilo嗆 os鏏, wyj徠ek stanowi konieczno嗆 wsp馧uczestniczenia w wyrzuceniu odpadu w zwi您ku z jego wielko軼i lub ci篹arem.

6.        Zaleca si u篡wanie maseczki ochronnej podczas pobytu w PSZOK.

 


Komentarze [0]

Zmiana stawek op豉t za odpady w 2020 r.
2020-01-02 08:50:09

W zwi您ku z nowelizacj  ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) oraz przyj璚iem zmienionego regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku przez Zgromadzenie Zwi您ku, na terenie Zwi您ku Gmin od 1 stycznia 2020 r. obowi您uje powszechny obowi您ek selektywnego zbierania odpad闚 oraz podstawowa stawka op豉ty za gospodarowanie odpadami. Stawka podwy窺zona, b璠zie nak豉dana na w豉軼iciela nieruchomo軼i, je瞠li firma odbieraj帷a odpady stwierdzi, 瞠 nie wype軟ia on obowi您ku segregowania odpad闚.

 

Od 1 stycznia 2020 r. stawki op豉t za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo軼i zamieszka造ch, po這穎nych na terenie gmin cz這nkowskich Zwi您ku, w tym:
Gminy Miejskiej Dzier穎ni闚, Gminy Dzier穎ni闚 oraz Miasta i Gminy Niemcza, wynosz:
21 z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
42 z miesi璚znie/os., stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny,

oraz Gminy Bielawa oraz Miasta i Gminy Pieszyce, wynosz:
27,00 z/miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
54,00 z/miesi璚znie/os. stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny.

 

Nowe stawki op豉t dla w豉軼icieli nieruchomo軼i zamieszka造ch po這穎nych na terenie Gminy Bielawa oraz Miasta i Gminy Pieszyce wynikaj z ofert z這穎nych w przetargach na odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych w latach 2020 – 2022. Ponadto, w zwi您ku z rosn帷ymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpad闚 spowodowanymi m.in. zmianami prawa w zakresie zagospodarowania odpad闚, wykonawcy us逝g odbioru odpad闚 z terenu miasta i gminy Dzier穎ni闚 oraz Niemczy zwr鏂ili si do Zwi您ku Gmin, z wnioskami o zwi瘯szenie wynagrodzenia, co mo瞠 skutkowa dalszym wzrostem stawek op豉t za odbi鏎 odpad闚 w 2020 r.  

 

Na rosn帷e koszty odbioru i zagospodarowania odpad闚 maj wp造w: rosn帷e koszty op豉t 鈔odowiskowych za sk豉dowanie odpad闚 (w 2019 r. 170,00 z/ton i w 2020 r. 270 z/ton) okre郵one rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 6 marca 2017 r., zmieniaj帷ym rozporz康zenie w sprawie op豉t za korzystanie ze 鈔odowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 723); wprowadzenie wymog闚 okre郵onych w rozporz康zeniu Ministra 字odowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg馧owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad闚: odbi鏎 odpad闚 BIO, wprowadzenie pojemnik闚 do segregacji o okre郵onych kolorach; konieczno嗆 osi庵ni璚ia ustawowych poziom闚 recyklingu odpad闚; rosn帷e koszty zagospodarowania odpad闚 wysokokalorycznych obj皻ych zakazem sk豉dowania; wzrost p豉cy minimalnej; rosn帷a ilo嗆 odpad闚 i malej帷a ilo軼i mieszka鎍闚.

 

Od 2020 r. na terenie gmin Bielawa i Pieszyce rozpoczynamy zbi鏎k odpad闚 BIO. Do br您owych pojemnik闚 ustawionych w punktach segregacji nale篡 wrzuca odpadki pochodzenia ro郵innego z gospodarstwa domowego (resztki warzyw i owoc闚, suche pieczywo, kwiaty itp.). Bioodpady nale篡 wrzuca do pojemnik闚 luzem – bez work闚 foliowych. Ponadto odbi鏎 posegregowanych tworzyw sztucznych metod workow, w okresie od kwietnia do pa寮ziernika b璠zie si odbywa 2 razy w miesi帷u. Punkty selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych PSZOK b璠 czynne 6 dni w tygodniu, od poniedzia趾u do pi徠ku od 11:00 do 19:00 i w soboty od 8:00 do 16:00. Cz窷ciej odbywa si b璠zie zbi鏎ka odpad闚 wielkogabarytowych – 6 razy w roku.

 

Segregowanie odpad闚 ma istotny wp造w na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kt鏎y finansowany jest z op豉t mieszka鎍闚. Poprawna segregacja umo磧iwia osi庵niecie wymaganych ustawowo poziom闚 recyklingu oraz wp造wa na zmniejszenie ilo軼i odpad闚 kierowanych do sk豉dowania, co przek豉da si na ograniczenie koszt闚 gospodarowania odpadami.

 

Nowe stawki op豉t zosta造 przyj皻e uchwa陰 Nr V/9/19 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego "ZGPD-7" z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko軼i stawki tej op豉ty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. pod poz. 7496).
Zmiana stawek op豉t nie oznacza konieczno軼i sk豉dania nowych deklaracji. W豉軼iciele nieruchomo軼i otrzymaj zawiadomienie o wysoko軼i miesi璚znej op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowi您uj帷ej od 01.01.2020 r. stanowi帷ej iloczyn nowej stawki op豉ty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach. W zwi您ku z wprowadzeniem ustawowego  obowi您ku segregacji od 1.01.2020 r., w豉軼iciele nieruchomo軼i, kt鏎zy dotychczas deklarowali brak segregacji, otrzymaj zawiadomienie o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzgl璠niaj帷e now podstawow stawk op豉ty i dane o ilo軼i os鏏 zamieszkuj帷ych nieruchomo嗆 podane w deklaracji.

 

Op豉ty za odpady nale篡 uiszcza w wysoko軼i podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy op豉t przypadaj co dwa miesi帷e, do 20-go dnia ka盥ego drugiego miesi帷a (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 pa寮ziernika, 20 grudnia). Op豉ty nale篡 wnosi na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomo軼i, wskazany w zawiadomieniu o op豉cie.  


Komentarze [0]

Nowe zasady segregacji
2017-06-29 12:44:46

Przypominany, 瞠 od 14 lipca 2017 r. na terenie gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 oraz Miasta i Gminy Niemcza, zrzeszonych w Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego zmieniaj si zasady segregacji odpad闚. Do 鄴速ych pojemnik闚 i work闚, wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych i wielomateria這wych (kartoniki po p造nnej 篡wno軼i) zbieramy teraz tak瞠 metale (opakowania metalowe i drobny z這m).


Wymienione grupy opakowa stanow ok. 15 % wytwarzanych przez nas odpad闚, a ich ilo嗆 wci捫 ro郾ie. Pami皻ajmy o zgniataniu opakowa z tworzyw sztucznych i wielomateria這wych przed wrzuceniem ich do pojemnik闚 i work闚 do segregacji. W ten spos鏏 gromadzimy w pojemniku wi璚ej opakowa, ograniczaj帷 zu篡cie surowc闚 i energii potrzebnej do ich zbi鏎ki.

Zach璚amy tak瞠 do ograniczania ilo軼i wytwarzanych odpad闚 np. poprzez rezygnacj z wody butelkowanej na rzecz wody z kranu, wybieranie mniej opakowanych produkt闚.  


Komentarze [0]

Co z odpadami problemowymi?
2016-09-20 11:42:23

Zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Zwi您ku, poza wyznaczonymi terminami zbi鏎ek, nie wolno gromadzi w pojemnikach na odpady i przy nich: mebli, gruzu, sprz皻u elektrycznego itp.

 

Rozwi您aniem jest skorzystanie z Punktu selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych – PSZOK, kt鏎y bezp豉tnie przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak: meble i inne gabaryty, sprz皻 elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz, odpady zielone (trawa, li軼ie), opony, 鈔odki chemiczne (farby, lakiery, itp.), odpady niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa oraz posegregowany: papier, opakowania szklane, plastikowe i wielomateria這we.

 

Korzystaj帷 z PSZOK nale篡 pami皻a, 瞠:

- oddawane odpady powinny by czyste (np. gruz bez styropianu, papy), osobno s przyjmowane p造ty kartonowo-gipsowe, sprz皻 elektryczny powinien by kompletny;

- nale篡 stosowa si do uwag pracownik闚 i regulaminu punktu;

- punkt przyjmuje bezp豉tnie odpady z gospodarstw domowych.

 

Popularno嗆 punktu w鈔鏚 mieszka鎍闚 stale ro郾ie. W 2018 roku w PSZOK-ach obs逝guj帷ych mieszka鎍闚 gmin zrzeszonych w Zwi您ku, zebrano 764 ton odpad闚 wielkogabarytowych, 910 ton gruzu, 310 ton odpad闚 zielonych, natomiast w trzech kwarta豉ch 2019 roku zebrano ju: 669 ton gabaryt闚,  579 ton gruzu i 282 tony odpad闚 zielonych.

 

Lokalizacja PSZOK-闚:

dla mieszka鎍闚 Miasta Dzier穎ni闚 - ul. Bielawska 15b, 58-200 Dzier穎ni闚;

 

dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Niemcza - ul. Wroc豉wska 3a-3b, 58-230 Niemcza;

 

dla mieszka鎍闚 Bielawy – ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa;

 

dla mieszka鎍闚 Pieszyc – ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.

 

Godziny funkcjonowania: poniedzia貫k - pi徠ek, w godz.11:00 -19:00, soboty w godz. 8:00 - 16:00.

 

dla mieszka鎍闚 Gminy Dzier穎ni闚:

ul. Bielawska 15b, 58-200 Dzier穎ni闚,

ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa,

Godziny funkcjonowania: poniedzia趾i i 鈔ody, w godz.11:00 -19:00, soboty w godz. 8:00 - 16:00.

 

Zbi鏎ka odpad闚 wielkogabarytowych oraz funkcjonowanie PSZOK, jest finansowane z op豉t za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Komentarze [0]