Archiwum

Zbi鏎ka gabaryt闚
2015-10-02 12:52:58

 


Komentarze [0]

Zbi鏎ka odpad闚 wielkogabarytowych
2015-09-10 13:45:28

Zwi您ek Gmin ZGPD-7 informuje, 瞠 w dniu 1 pa寮ziernika 2015 r. (czwartek) na terenie Gminy Dzier穎ni闚 oraz Miasta i Gminy Niemcza prowadzona b璠zie bezp豉tna zbi鏎ka odpad闚 wielkogabarytowych i zu篡tego sprz皻u elektrycznego z gospodarstw domowych.

 

Zbi鏎ce podlega: sprz皻 RTV (telewizory, monitory, komputery, drukarki. itp.) sprz皻 AGD (np. lod闚ki, pralki, roboty kuchenne, 瞠lazka, itp.) meble (szafy, wersalki, krzes豉, itp.) dywany, w霩ki dzieci璚e, zabawki du篡ch rozmiar闚.

 

Odpady nale篡 wystawi przed posesj, w miejscach widocznych i  dost瘼nych dla firmy odbieraj帷ej, najp騧niej do godziny 8:00 w dniu zbi鏎ki.

 

Zbi鏎k nie s obj皻e: zmieszane odpady komunalne, gruz, odpady zielone.

 

 

Na terenie Gminy Dzier穎ni闚 odpady odbiera: Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18

Na terenie Miasta i Gminy Niemcza odpady odbiera: Zak豉d Us逝g Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

 


Komentarze [0]

Usuwanie azbestu w 2015 r.
2015-09-02 13:07:02

Zako鎍zy豉 si tegoroczna akcja usuwania azbestu na terenie gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 oraz Mie軼ie i Gminie Niemcza, wchodz帷ych w sk豉d Zwi您ku Gmin. W ramach zadania w豉軼iciele nieruchomo軼i na terenie kt鏎ych znajduje si azbest, kt鏎zy z這篡li wnioski o dofinansowanie do Zwi您ku Gmin, mogli uzyska dotacj na demonta i utylizacj azbestu. W 2015 r. usuni皻o 237,86 ton wyrob闚 zawieraj帷ych azbest, g堯wnie p造t azbestowo – cementowych typu ETERNIT, w tym: z terenu miasta Dzier穎ni闚 - z 11 nieruchomo軼i, o wadze 26,37 ton; z terenu gminy Dzier穎ni闚 - z 48 nieruchomo軼i, o wadze 146,97 tony; z terenu miasta i gminy Niemcza - z 11 nieruchomo軼i, o wadze 64,52 tony.

Prace polegaj帷e na demonta簑 i utylizacji azbestu wykonywa豉 firma Eko – Mix z Wroc豉wia. 

 

Realizacja zadania by豉 mo磧iwa dzi瘯i dotacji na usuwanie azbestu, kt鏎 Zwi您ek Gmin otrzyma z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, w kwocie 110 tys. z. ㄠcznie z wk豉dem w豉snym Zwi您ku, na usuwanie azbestu w 2015 r. zosta這 przeznaczone 130 053,00 z. 

 

Azbest jest to surowiec mineralny maj帷y posta mikro w堯kien, wykorzystywany w przesz這軼i na szerok skal do produkcji materia堯w budowlanych (m.in.: p造t dachowych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnie). Azbest jest gro幡y dla zdrowia, gdy uwalnia si z uszkodzonych materia堯w i istnieje ryzyko wdychania jego w堯kien.

 

Przypominamy, 瞠 prace polegaj帷e na demonta簑 lub zabezpieczaniu wyrob闚 zawieraj帷ych azbest mo瞠 wykonywa wy陰cznie firma posiadaj帷a specjalne uprawnienia i wyposa瞠nie ochronne.

 

W豉軼icieli nieruchomo軼i zainteresowanych dofinansowaniem na usuni璚ie azbestu w 2016 r. prosimy o kontakt ze Zwi您kiem Gmin, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

  

 

Zadanie dofinansowa造:  oraz 


Komentarze [0]

Gabaryty oddajemy do PSZOK
2015-05-14 11:01:59

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o du篡ch lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, sto造, krzes豉, sofy, komody), dywany, zabawki du篡ch rozmiar闚, zu篡te opony.

 

Opady problemowe mo積a bezp豉tnie odda do Punkt闚 Selektywnego Zbierania Odpad闚 Komunalnych (PSZOK), czynnych w 鈔ody w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00–16:00.

 

Lokalizacja punkt闚:

- dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Dzier穎ni闚 -  ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzier穎ni闚  (baza Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzier穎niowie)

 - dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Niemcza -   ul. Wroc豉wska 3a-3b, 58-230 Niemcza (baza Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy)

 

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

- odpady zielone (trawa, li軼ie),

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, styropian opakowaniowy np. wype軟ienie opakowa sprz皻u RTV-AGD,

- zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, takie jak: 鈔odki chemiczne, farby, rozpuszczalniki,

- zu篡te baterie i akumulatory,

- zu篡te opony z wy陰czeniem opon samochod闚 ci篹arowych,

- odpady budowlane i rozbi鏎kowe (gruz),

 

Przypominamy, 瞠 zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku, zabrania si wrzucania do pojemnik闚 na odpady komunalne i pozostawiania przy nich wy瞠j wymienionych odpad闚 problemowych.

 

WA烤E
Za gromadzenie odpad闚 niezgodnie z regulaminem, grozi mandat do 500 z.


Komentarze [0]

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.
2015-01-07 13:16:42

Harmonogram odbioru odpad闚 pozostaje niezmieniony w stosunku do 2014 r. i jest dost瘼ny w zak豉dce harmonogramy.

 

W zwi您ku ze wzrostem koszt闚 funkcjonowania systemu, wynikaj帷ym min. z wi瘯szych koszt闚 odbioru i zagospodarowania odpad闚, rady gmin cz這nkowskich zwi您ku, podj窸y uchwa造 w sprawie zmiany wysoko軼i stawki op豉ty. Nowe stawki op豉ty za gospodarowanie odpadami b璠 obowi您ywa od 1 lutego 2015 r.

 

Stawka op豉ty od mieszka鎍a na miesi帷 wyniesie:

- 12,00 z w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane s w spos鏏 selektywny,

- 15,00 z w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbi鏎ki.

Op豉ty za odbi鏎 odpad闚 nale篡 wnosi na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego w豉軼iciela i nieruchomo軼i), kt鏎y b璠zie wskazany w informacji o op豉cie.

Op豉ty wnosimy za okres dw鏂h miesi璚y, do 20 dnia drugiego miesi帷a. Pierwsz op豉t w tym roku nale篡 wnie嗆 do 20 lutego 2015 r. 

 

W przypadku zgubienia informacji o op豉cie za odpady, prosimy o kontakt z biurem Zwi您ku Gmin, telefonicznie pod nr 74 8315002, e-mail: biuro@zgpd7.pl lub osobi軼ie ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, budynek Starostwa Powiatowego, II pi皻ro, pok. 204.

 


Komentarze [0]

Usuwanie azbestu.
2013-09-06 11:31:40

W okresie od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego realizowa program usuwania azbestu z terenu gmin cz這nkowskich: miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 i Niemcza. Na ten cel pozyskano dotacj w wysoko軼i 170.000,00 z z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki wodnej we Wroc豉wiu.  Umowa o dofinansowanie zosta豉 zawarta w dniu 2.04.2012 r. Ca趾owity koszt realizacji zadania wyni鏀 200 087,62 z. Zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z obiekt闚 po這穎nych na terenie Zwi您ku okre郵a regulamin przyj皻y przez Zgromadzenie Zwi您ku 02.08.2011 r. Koszt usuni璚ia i utylizacji azbestu w ramach zadania by pokrywany w 100 %, do kwoty 10 000,00 z dla jednej nieruchomo軼i. Prace polega造 na demonta簑 pokry dachowych wykonanych z p造t azbestowo – cementowych oraz zabezpieczeniu i przygotowaniu do transportu i przewiezieniu na sk豉dowisko odpad闚 niebezpiecznych w Wa豚rzychu. Prace w ramach zadania wykonywa豉 firma Spe-Bau Sp. z o.o. z Wroc豉wia.

 

W ramach zadania zosta造 usuni皻e wyroby budowlane zawieraj帷e azbest o powierzchni ok. 12,8 tys. m2 i wadze 228,4 ton, w tym: z terenu miasta Dzier穎ni闚 — z 17 nieruchomo軼i, o wadze 33,92 ton; z terenu gminy Dzier穎ni闚 - z 67 nieruchomo軼i, o wadze 180,41 tony; z terenu miasta i gminy Niemcza - z 6 nieruchomo軼i, o wadze 14,07 tony. [...] czytaj dalej >


Komentarze [0]

Gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r.
2013-07-04 16:09:42

Od lipca 2013 r odbi鏎 i prawid這we unieszkodliwianie odpad闚 komunalnych jest obowi您kiem lokalnych samorz康闚. Dzier穎ni闚, Gmina Dzier穎ni闚 i Niemcza realizuj to zadanie wsp鏊nie w ramach Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego.  Nowy system dotyczy tylko nieruchomo軼i zamieszka造ch. Przedsi瑿iorcy, tak jak do tej pory, musz posiada indywidualne umowy na odbi鏎 odpad闚 z wybranym przez siebie us逝godawc.

 

W ramach wnoszonej op豉ty: mieszka鎍y zostan wyposa瞠ni w pojemniki do odbioru odpad闚 zmieszanych, zapewniony jest odbi鏎 odpad闚 zmieszanych i segregowanych oraz odpad闚 problemowych w ramach punkt闚 selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych.  
W przypadku zmiany danych maj帷ych wp造w na wysoko嗆 op豉ty, nale篡 z這篡 korekt deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Deklaracje nale篡 sk豉da w budynku siedziby Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego - w Biurze Obs逝gi Klienta Starostwa Powiatowego w Dzier穎niowie przy ul. 安idnickiej 38 w Dzier穎niowie.

Obowi您ek z這瞠nia deklaracji wskazuj帷ej ilo嗆 os鏏 zamieszka造ch na nieruchomo軼i spoczywa na w豉軼icielu, zarz康zie nieruchomo軼i lub osobach zamieszkuj帷ych nieruchomo嗆 na podstawie innych uregulowa prawnych – np. umowy dzier瘸wy lub najmu.

 

W zwi您ku z rozstrzygni璚iem post瘼owa przetargowych informujemy 瞠 umowy na odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 podpisano z:

dla terenu Miasta Dzier穎ni闚: Konsorcjum Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18 z Zak豉dem Us逝g Komunalnych – Tadeusz Drozdowski z Pieszyc.

dla terenu Gminy Dzier穎ni闚: Konsorcjum Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18 z Zak豉dem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Bielawy.

dla terenu Miasta i Gminy Niemcza: Zak豉dem Us逝g Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 8365 350

Punkty selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych (PSZOK) otwarte b璠 w 鈔ody w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

Punkt dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Dzier穎ni闚 zlokalizowany jest w Dzier穎niowie na ul. Bielawskiej 15B, 58-200 Dzier穎ni闚  dla mieszka鎍闚 Miasta i Gminy Niemcza punkt znajduje si na terenie bazy Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy, ul. Wroc豉wska 3a-3b.

 

Wykaz podmiot闚 gospodarczych zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny:

 

- Podmioty zbieraj帷e ZSEiE na terenie Dzier穎niowa,

 

Rol podmiotu zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny dla Gminy Dzier穎ni闚 pe軟i punkty selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Dzier穎niowie na ul. Bielawskiej 15B, 58-200 Dzier穎ni闚, prowadzony przez Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Dzier穎niowa.

 

Rol podmiotu zbieraj帷ego zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny dla Miasta i Gminy Niemcza pe軟i punkty selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Niemczy na ul. Wroc豉wskiej 3a-3b.

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych oraz odpad闚 zielonych zebranych na terenie gmin zrzeszonych w Zwi您ku jest regionalna instalacja przetwarzania odpad闚 komunalnych ECO Bielawa, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa.Komentarze [0]

Nowy system odbierania i zagospodarowania odpad闚
2013-02-18 13:08:59

Zgodnie ze znowelizowan ustaw dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rady gmin cz這nkowskich Zwi您ku: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 i Niemcza, podj窸y w grudniu 2012 r. uchwa造 okre郵aj帷e kszta速 nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kt鏎y zacznie obowi您ywa od 01.07.2013 r.

Zadania i obowi您ki zwi您ane z realizacj nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin cz這nkowskich, b璠zie wykonywa Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7, z siedzib przy ul. 安idnickiej 38, 58-200 Dzier穎ni闚, II pi皻ro, pok. 203.

Od 1 lipca 2013 r. mieszka鎍y nie b璠 ju zobowi您ani do posiadania indywidualnych um闚 na odbi鏎 鄉ieci. Nowy system dotyczy tylko nieruchomo軼i zamieszka造ch. W przypadku nieruchomo軼i niezamieszka造ch, jak np. sklepy, zak豉dy us逝gowe, zak豉dy przemys這we, szko造 itp., obowi您ywa b璠zie dotychczasowy system, w kt鏎ym w豉軼iciel nieruchomo軼i podpisuje indywidualn umow z firm odbieraj帷 odpady.

 

W豉軼iciel nieruchomo軼i zamieszka貫j zobowi您any jest do z這瞠nia deklaracji zawieraj帷ej wyliczon op豉t za gospodarowanie odpadami do 15 marca 2013 r.

Obowi您ek z這瞠nia deklaracji w przypadku wsp鏊noty mieszkaniowej ci捫y na zarz康zie lub zarz康cy wsp鏊noty lub w豉軼icielu wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarz康u.

Wzory deklaracji o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy Miejskiej Dzier穎ni闚wz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro
lub w Urz璠zie Miasta w Dzier穎niowie, Rynek 1, 58-200 Dzier穎ni闚,

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy Dzier穎ni闚wz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro ,
 

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy i Miasta Niemczawz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro lub w Urz璠zie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

 

W przypadku niez這瞠nia deklaracji op豉ta zostanie okre郵ona w drodze decyzji administracyjnej. Wysoko嗆 op豉ty uzale積iona b璠zie od liczby mieszka鎍闚 w nieruchomo軼i.

 

Stawka op豉ty za odbi鏎 odpad闚 komunalnych na terenie gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚, Niemcza, wynosi:

10,50 z / mieszka鎍a / miesi帷 – gdy na terenie nieruchomo軼i jest prowadzona selektywna zbi鏎ka,

13,00 z / mieszka鎍a / miesi帷 - gdy na terenie nieruchomo軼i nie jest prowadzona selektywna zbi鏎ka,

 

Aby unikn望 ponoszenia podw鎩nych op豉t za odpady, nale篡 pami皻a o w豉軼iwym rozwi您aniu umowy z dotychczasow firm odbieraj帷 odpady. Rozwi您anie umowy powinno nast徙i z dniem 30 czerwca 2013 r. - warunki rozwi您ania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny by zapisane w umowie.

Wz鏎 wypowiedzenia umowy na odbi鏎 odpad闚 komunalnych.

 


Komentarze [0]

WYㄐCZAMY PR., WㄐCZAMY OSZCZ犵ZANIE
2012-11-08 11:51:50

WYㄐCZAMY PR., WㄐCZAMY OSZCZ犵ZANIE

Dowiedz si, jak oszcz璠za energi i swoje pieni康ze >>>


Komentarze [0]

Dotacje na usuwanie azbestu
2011-09-19 09:25:26

         W dniu 03.02.2012 r. zosta przyj皻y przez Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD7 zmieniony „Regulamin finansowania przedsi瞝zi耩 zwi您anych z usuwaniem azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gmin zrzeszonych w zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7”.

 W dniu 12 wrze郾ia 2011 r. Zwi您ek Gmin otrzyma informacj o przyznaniu dotacji na usuwanie azbestu z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, w kwocie 170 tys. z. ㄠcznie z wk豉dem w豉snym Zwi您ku, na usuwanie azbestu w latach 2011 – 2013 zostanie przeznaczonych 200 tys. z.

 

 

Nab鏎 wniosk闚, w ramach zadania realizowanego do czerwca 2013 r. zosta zako鎍zony, z powodu wyczerpania 鈔odk闚 finansowych.

 

O przyznaniu dofinansowania decydowa豉 kolejno嗆 z這瞠nia kompletnego wniosku. Koszt zadania obejmuje demonta wyrob闚 azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie odpad闚 zawieraj帷ych azbest. Finansowaniu podlega 100 % koszt闚 zadania, z zastrze瞠niem, 瞠 maksymalna dla ka盥ej nieruchomo軼i kwota finansowania na realizacj zadania wynosi 10 000 z. Szacuje si, 瞠 ta kwota pozwoli na usuni璚ie azbestu z dachu o powierzchni ok. 500 m2. Zadanie realizuje firma wybrana w przetargu przez Zwi您ek ZGPD7. Warunki i termin realizacji prac s okre郵ane w tr鎩stronnej umowie pomi璠zy Zwi您kiem Gmin, firm i Wnioskodawc. Ostateczny koszt zadania dla poszczeg鏊nych nieruchomo軼i jest okre郵any na podstawie protoko逝 ko鎍owego odbioru rob鏒.

 

Wi璚ej informacji dotycz帷ych realizacji zadania mo積a uzyska w Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego lub pod nr tel. 74 831 50 02.

 

Przypominamy, 瞠 prace polegaj帷e na demonta簑 wyrob闚 zawieraj帷ych azbest mo瞠 wykonywa wy陰cznie firma posiadaj帷a specjalne uprawnienia i wyposa瞠nie ochronne.

 

 

Realizacj zadania dofinansowa造:    oraz  


Komentarze [0]

<<<     1 2 3 4 5     >>>