Archiwum

Nowy system odbierania i zagospodarowania odpad闚
2013-02-18 13:08:59

Zgodnie ze znowelizowan ustaw dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rady gmin cz這nkowskich Zwi您ku: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚 i Niemcza, podj窸y w grudniu 2012 r. uchwa造 okre郵aj帷e kszta速 nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kt鏎y zacznie obowi您ywa od 01.07.2013 r.

Zadania i obowi您ki zwi您ane z realizacj nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin cz這nkowskich, b璠zie wykonywa Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7, z siedzib przy ul. 安idnickiej 38, 58-200 Dzier穎ni闚, II pi皻ro, pok. 203.

Od 1 lipca 2013 r. mieszka鎍y nie b璠 ju zobowi您ani do posiadania indywidualnych um闚 na odbi鏎 鄉ieci. Nowy system dotyczy tylko nieruchomo軼i zamieszka造ch. W przypadku nieruchomo軼i niezamieszka造ch, jak np. sklepy, zak豉dy us逝gowe, zak豉dy przemys這we, szko造 itp., obowi您ywa b璠zie dotychczasowy system, w kt鏎ym w豉軼iciel nieruchomo軼i podpisuje indywidualn umow z firm odbieraj帷 odpady.

 

W豉軼iciel nieruchomo軼i zamieszka貫j zobowi您any jest do z這瞠nia deklaracji zawieraj帷ej wyliczon op豉t za gospodarowanie odpadami do 15 marca 2013 r.

Obowi您ek z這瞠nia deklaracji w przypadku wsp鏊noty mieszkaniowej ci捫y na zarz康zie lub zarz康cy wsp鏊noty lub w豉軼icielu wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarz康u.

Wzory deklaracji o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy Miejskiej Dzier穎ni闚wz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro
lub w Urz璠zie Miasta w Dzier穎niowie, Rynek 1, 58-200 Dzier穎ni闚,

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy Dzier穎ni闚wz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro ,
 

 

- dla mieszka鎍闚 Gminy i Miasta Niemczawz鏎 deklaracji - pobierz>>>,
nale篡 sk豉da w siedzibie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego, ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, w Biurze Obs逝gi Klienta na parterze budynku, pok鎩 nr 1 lub w pokoju nr 203, II pietro lub w Urz璠zie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

 

W przypadku niez這瞠nia deklaracji op豉ta zostanie okre郵ona w drodze decyzji administracyjnej. Wysoko嗆 op豉ty uzale積iona b璠zie od liczby mieszka鎍闚 w nieruchomo軼i.

 

Stawka op豉ty za odbi鏎 odpad闚 komunalnych na terenie gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚, Niemcza, wynosi:

10,50 z / mieszka鎍a / miesi帷 – gdy na terenie nieruchomo軼i jest prowadzona selektywna zbi鏎ka,

13,00 z / mieszka鎍a / miesi帷 - gdy na terenie nieruchomo軼i nie jest prowadzona selektywna zbi鏎ka,

 

Aby unikn望 ponoszenia podw鎩nych op豉t za odpady, nale篡 pami皻a o w豉軼iwym rozwi您aniu umowy z dotychczasow firm odbieraj帷 odpady. Rozwi您anie umowy powinno nast徙i z dniem 30 czerwca 2013 r. - warunki rozwi您ania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny by zapisane w umowie.

Wz鏎 wypowiedzenia umowy na odbi鏎 odpad闚 komunalnych.

 


Komentarze [0]

WYㄐCZAMY PR., WㄐCZAMY OSZCZ犵ZANIE
2012-11-08 11:51:50

WYㄐCZAMY PR., WㄐCZAMY OSZCZ犵ZANIE

Dowiedz si, jak oszcz璠za energi i swoje pieni康ze >>>


Komentarze [0]

Dotacje na usuwanie azbestu
2011-09-19 09:25:26

         W dniu 03.02.2012 r. zosta przyj皻y przez Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD7 zmieniony „Regulamin finansowania przedsi瞝zi耩 zwi您anych z usuwaniem azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gmin zrzeszonych w zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7”.

 W dniu 12 wrze郾ia 2011 r. Zwi您ek Gmin otrzyma informacj o przyznaniu dotacji na usuwanie azbestu z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, w kwocie 170 tys. z. ㄠcznie z wk豉dem w豉snym Zwi您ku, na usuwanie azbestu w latach 2011 – 2013 zostanie przeznaczonych 200 tys. z.

 

 

Nab鏎 wniosk闚, w ramach zadania realizowanego do czerwca 2013 r. zosta zako鎍zony, z powodu wyczerpania 鈔odk闚 finansowych.

 

O przyznaniu dofinansowania decydowa豉 kolejno嗆 z這瞠nia kompletnego wniosku. Koszt zadania obejmuje demonta wyrob闚 azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie odpad闚 zawieraj帷ych azbest. Finansowaniu podlega 100 % koszt闚 zadania, z zastrze瞠niem, 瞠 maksymalna dla ka盥ej nieruchomo軼i kwota finansowania na realizacj zadania wynosi 10 000 z. Szacuje si, 瞠 ta kwota pozwoli na usuni璚ie azbestu z dachu o powierzchni ok. 500 m2. Zadanie realizuje firma wybrana w przetargu przez Zwi您ek ZGPD7. Warunki i termin realizacji prac s okre郵ane w tr鎩stronnej umowie pomi璠zy Zwi您kiem Gmin, firm i Wnioskodawc. Ostateczny koszt zadania dla poszczeg鏊nych nieruchomo軼i jest okre郵any na podstawie protoko逝 ko鎍owego odbioru rob鏒.

 

Wi璚ej informacji dotycz帷ych realizacji zadania mo積a uzyska w Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego lub pod nr tel. 74 831 50 02.

 

Przypominamy, 瞠 prace polegaj帷e na demonta簑 wyrob闚 zawieraj帷ych azbest mo瞠 wykonywa wy陰cznie firma posiadaj帷a specjalne uprawnienia i wyposa瞠nie ochronne.

 

 

Realizacj zadania dofinansowa造:    oraz  


Komentarze [0]

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu
2011-08-18 11:56:04

W ramach dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Gospodarki, Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego ZGPD-7 przeprowadzi aktualizacj inwentaryzacji wyrob闚 zawieraj帷ych azbest na terenie gmin zrzeszonych w Zwi您ku.

Inwentaryzacja by豉 realizowana w sierpniu 2011 r. przez przedstawicieli firmy AT GROUP S.A. na terenie gmin zrzeszonych w Zwi您ku. Dzia豉nie zosta這 zrealizowane dzi瘯i dofinansowaniu w kwocie 48 000,00 z (80 % koszt闚 realizacji zadania) pozyskanemu w ramach „Konkursu – Azbest 2011”, organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Inwentaryzacja by豉 prowadzona poprzez dokonanie spisu z natury, na podstawie arkusza „Informacja o wyrobach zawieraj帷ych azbest” b璠帷ego za陰cznikiem nr 3 do rozporz康zenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz康ze, w kt鏎ych by造 lub s wykorzystywane wyroby zawieraj帷e azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informacje, o kt鏎e pytali prowadz帷y spis to: dane w豉軼iciela nieruchomo軼i (imi, nazwisko, adres); adres nieruchomo軼i, nr dzia趾i na kt鏎ej znajduje si azbest, rodzaj i ilo嗆 materia逝 zawieraj帷ego azbest, przewidywany termin usuni璚ia azbestu.

Przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji, pozwoli這 ustali powierzchni pokry dachowych zawieraj帷ych azbest, w ilo軼i: Miasto Dzier穎ni闚 – 10 244,5 m2, Bielawa – 5 655 m2, Pieszyce – 8 593 m2, Gm. Dzier穎ni闚 - 61 865,12 m2, Pi豉wa G鏎na – 5 824 m2, Niemcza – 22 385 m2. Zebrane informacje u豉twi mi璠zy innymi pozyskanie 鈔odk闚 zewn皻rznych na usuwanie azbestu. Wyniki inwentaryzacji zosta造 wprowadzone do bazy wyrob闚 zawieraj帷ych azbest www.bazaazbestowa.pl


Azbest stanowi zagro瞠nie dla zdrowia cz這wieka, gdy jego drobne w堯kna uwalniaj si z uszkodzonych wyrob闚 i wraz z powietrzem dostaj si do p逝c, powoduj帷 ich uszkodzenie. Ze wzgl璠u na szkodliwo嗆 wyrob闚 azbestowych dla zdrowia, ich produkcja zakazana zosta豉 w Polsce ustaw z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest, zgodnie z kt鏎 do 28 wrze郾ia 1998 r. zako鎍zono produkcj p造t azbestowo-cementowych, za od 28 marca 1999 obowi您uje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawieraj帷ymi. Wyroby zawieraj帷e azbest powinny zosta usuni皻e do roku 2032.


Komentarze [0]

Kompostownik - spos鏏 na zielone odpady.
2011-07-29 14:22:19

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej, dofinansowanej ze 鈔odk闚 Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, przekaza mieszka鎍om kompostownik闚, w ilo軼i 884 szt., przeznaczonych do kompostowania i zagospodarowania we w豉snym zakresie odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji, w gospodarstwach domowych na terenie Zwi您ku Gmin.

 

Kompostowniki w ramach kampanii 2011 zosta造 ju rozdysponowane.

  

Warunkiem nieodp豉tnego przekazania kompostownika, by這 podpisanie przez osob odbieraj帷 kompostownik, zobowi您ania do kompostowania odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji.

  

Jednemu gospodarstwu domowemu m鏬 by przekazany nie wi璚ej ni jeden kompostownik. Ponadto gospodarstwa domowe i osoby b璠帷e ich cz這nkami, kt鏎e otrzyma造 kompostowniki w ramach poprzednich edycji kampanii nie mog造 go otrzyma w tym roku.

  

Zgodnie z art. 16a ust. 4 lit a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p騧n. zm.), gminy maj zapewni warunki ograniczenia masy odpad闚 komunalnych ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania, do 31.12.2013 r. - do poziomu 50% tych odpad闚 wytworzonych w 1995r.  Na obszarach peryferyjnych miast i obszarach wiejskich, istnieje mo磧iwo嗆 indywidualnego kompostowania odpad闚 ogrodowych i cz窷ciowo kuchennych oraz wykorzystania produktu kompostowania, co przek豉da si na ograniczenie ich sk豉dowania.

Realizacj zadania dofinansowa:


Komentarze [0]

Zbi鏎ka odpad闚 w 2011r.
2011-03-01 14:15:00

Poni瞠j przedstawiamy terminy zbi鏎ek odpad闚 wielkogabarytowych (stare meble, zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny) w 2011r.,

 

w gminie Dzier穎ni闚:

w dniu 03.06.2011r. (pi徠ek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy wiejskiej Dzier穎ni闚 prowadzona b璠zie bezp豉tna zbi鏎ka zu篡tego sprz皻u elektrycznego i elektronicznego oraz odpad闚 wielkogabarytowych, pochodz帷ych z gospodarstw domowych.
Odpady takie jak: telewizory, monitory, komputery, drukarki, sprz皻 AGD (np. lod闚ki, pralki, roboty kuchenne, 瞠lazka), szafy, wersalki, itp. nale篡 wystawi obok pojemnik闚 na 鄉ieci w miejscach widocznych i dost瘼nych dla firmy zbieraj帷ej ww. odpady najp騧niej do godziny 9:00 w dniu zbi鏎ki.

 

w gminie Pi豉wa G鏎na:

- 30 i 31 marca,

- 29 i 30 czerwca,

- 28 i 29 wrze郾ia,

- 21 i 22 grudnia.

 

w gminie Pieszyce (wi璚ej informacji: http://pieszyce.pl/?s=inf&id=2392 ):

- 8 kwietnia,

- 17 czerwca,

- 23 wrze郾ia,

- 19 grudnia.

 

Zbi鏎k prowadzi Zak豉d Us逝g Komunalnych, 58-250 Pieszyce, ul. Bielawska 6, tel. 74-83-65-350, fax 74-83-65-600, e-mail: zuk@pro.onet.pl

 

 

Harmonogram odbioru odpad闚 segregowanych w systemie workowym, na terenie gminy Dzier穎ni闚 w 2011 r.

 

 

毒鏚這: www.pilawagorna.pl, www.pieszyce.pl, www.ug.dzierzoniow.pl, www.um.niemcza.pl


Komentarze [0]

Kompostowniki w ramach kampanii 2010
2010-11-16 09:16:02

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego w ramach Kampanii edukacyjno – informacyjnej „Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra - edycja 2010”, dofinansowanej ze 鈔odk闚 Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu, zaplanowa bezp豉tne przekazanie mieszka鎍om drewnianych kompostownik闚 w ilo軼i 781 szt., przeznaczonych do kompostowania i zagospodarowania we w豉snym zakresie odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji, w gospodarstwach domowych na terenie Zwi您ku Gmin.

 

Kompostowniki mogli otrzyma mieszka鎍y Gmin zrzeszonych w Zwi您ku, maj帷y mo磧iwo嗆 przydomowego kompostowania bioodpad闚. Warunkiem nieodp豉tnego przekazania kompostownika, by這 podpisanie przez osob uczestnicz帷 w kampanii, zobowi您ania do kompostowania odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji.

 

  

Kompostowniki w ramach kampanii 2010 zosta造 ju rozdysponowane.

 

Jednemu gospodarstwu domowemu m鏬 by przekazany nie wi璚ej ni jeden kompostownik. Ponadto gospodarstwa domowe i osoby b璠帷e ich cz這nkami, kt鏎e otrzyma造 kompostowniki w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej "Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra - edycja 2009", nie mog造 otrzyma kompostownika w tym roku.

 

Kompostowniki by造 przekazywane w stanie z這穎nym, do samodzielnego monta簑 (bez potrzeby u篡cia narz璠zi). 

 

 

 

Zgodnie z art. 16a ust. 4 lit a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z p騧n. zm.), gminy maj zapewni warunki ograniczenia masy odpad闚 komunalnych ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania, do 31.12.2010 r. - do poziomu 75% tych odpad闚 wytworzonych w 1995r.  Na obszarach peryferyjnych miast i obszarach wiejskich, istnieje mo磧iwo嗆 indywidualnego kompostowania odpad闚 ogrodowych i cz窷ciowo kuchennych oraz wykorzystania produktu kompostowania, co przek豉da si na ograniczenie ich sk豉dowania.

 

 

Wi璚ej o przydomowym kompostowaniu bioodpad闚>>>

 

 


Komentarze [0]

Rozstrzygni璚ie konkursu wiedzy i plastycznego 2010
2010-11-03 11:41:53

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego realizuje obecnie pi徠 edycje kampanii edukacyjno – informacyjnej „Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra - edycja 2010”, dofinansowan ze 鈔odk闚 Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu. Kampania ma na celu promowanie zasad w豉軼iwego post瘼owania z odpadami komunalnymi w鈔鏚 mieszka鎍闚, w tym: zapobieganie powstawania odpad闚 i zmniejszanie ich ilo軼i, segregowanie odpad闚 opakowaniowych i kompostowanie odpad闚 zielonych, w豉軼iwe zagospodarowanie odpad闚 niebezpiecznych (zu篡te baterie, sprz皻 elektryczny).

 

 
W ramach kampanii 29.10.2010 r., w sali konferencyjnej w budynku Szko造 podstawowej nr 9 w Dzier穎niowie, odby si konkurs wiedzy ekologicznej skierowany do uczni闚 szk馧 podstawowych klas V– VI. Wzi窸o w nim udzia pi皻na軼ie par uczni闚 ze szk馧 z Dzier穎niowa, Bielawy, Pieszyc, Pi豉wy G鏎nej, Niemczy, Mo軼iska, Tuszyna, Ostroszowic oraz Gilowa. Konkurs mia form testu, sk豉daj帷ego si z 33 pyta wyboru i 4 pyta otwartych. Nagrody zosta造 przyznane: laureatom indywidualnym oraz dru篡nowym – parom uczni闚, kt鏎e uzyska造 najwy窺z 陰czn liczb punkt闚 i szko這m, kt鏎e reprezentuj.


Laureaci indywidualni:
I miejsce:   Nina Stojanowska
– SP nr 5 w Dzier穎niowie, (nagroda - aparat fotograficzny),
II miejsce:    Antonina Bogucka - SP nr 1 w Pieszycach, (nagroda - aparat fotograficzny),
III miejsce:    Bernadetta Pawe這szek - SP nr 1 w Pieszycach, (nagroda - aparat fotograficzny),


Laureaci dru篡nowi:
I miejsce: Nina Stojanowska, Marta Ligocka
- (nagrody: odtwarzacze MP4);
SP nr 5 w Dzier穎niowie (nagroda: mikroskop z wy鈍ietlaczem LCD)
II miejsce: Antonina Bogucka, Bernadetta Pawe這szek - (nagrody: odtwarzacze MP3);
SP nr 1 w Pieszycach (nagroda: mikroskop)
III miejsce: Iga Delinowska, Nikola Kunysz - (nagrody: pami耩 przeno郾a);
SP w Gilowie (nagroda: mikroskop)

 

Konkurs plastyczny:

W ramach kampanii Zwi您ek Gmin organizowa tak瞠 konkurs plastyczny dla uczni闚 szk馧 wszystkich szczebli z terenu gmin zrzeszonych w ZGPD-7. Przedmiotem prac konkursowych by plakat o tematyce zgodnej z tematem kampanii edukacyjnej. Prace mo積a by這 sk豉da do 25.10.2010 r. Do tego dnia wp造n窸o 89 prac. Dzi瘯ujemy autorom wszystkich z這穎nych prac.
Laureatami konkursu plastycznego zostali:

 


I miejsce:   Kinga Bagi雟ka – Zesp馧 Szk馧 w Niemczy, (nagroda - aparat fotograficzny),
II miejsce:    Dawid Laskiewicz – Zesp馧 Szk馧 w Bielawie, (nagroda - odtwarzacz MP4),
III miejsce:    Marlena Brodowska – Szko豉 Podstawowa nr 2 przy Specjalnym O鈔odku Szkolno – Wychowawczym w Pi豉wie G鏎nej, (nagroda - odtwarzacz MP3).
Gratulujemy laureatom. Nagrodzone prace mo積a obejrze
 w zak豉dce konkursy.

Zakup nagr鏚 w konkursie wiedzy ekologicznej i plastycznym sfinansowa:Komentarze [0]

Konkurs dla przedszkoli - Ministerstwo 字odowiska
2010-10-20 10:58:44

Konkurs dotyczy dzia豉 edukacyjnych przekonuj帷ych najm這dszych, w spos鏏 mo磧iwie ciekawy i skuteczny, w jaki spos鏏 w豉軼iwie post瘼owa z odpadami. Wystarczy przeprowadzi z dzie熤i lekcj na temat w豉軼iwego segregowania odpad闚 i przygotowa kolorowy raport z jej przebiegu. Raport powinien by wykonany przez dzieci oraz wychowawc闚, w formie albumu zawieraj帷ego elementy graficzne oraz opis, o obj皻o軼i nie wi瘯szej ni 6 stron A4 i przes豉ny na wskazany adres do 8 listopada 2010 r. Dla tw鏎c闚 najciekawszych prac otrzymaj przewidziano nagrody – przedszkola otrzymaj pomoce dydaktyczne, a ich wychowankowie zabawki edukacyjne.

Konkursu ma na celu zwi瘯szenie 鈍iadomo軼i na temat segregacji odpad闚 w鈔鏚 najm這dszych i ich opiekun闚. Ciekawa lekcja po陰czona z zabaw pozwoli ma dzieciom i doros造m w inny spos鏏 spojrze na problem, jakim jest odpowiednia selekcja odpad闚, dzi瘯i czemu dzieci przenios nowe nawyki do domu i wsp鏊nie z najbli窺zymi b璠 wprowadza je w 篡cie.

Wi璚ej informacji i regulamin konkursu mo積a znale潭 na stronie: www.mos.gov.pl/przedszkole


Komentarze [0]

Europejski Tydzie Zr闚nowa穎nego Transportu
2010-09-07 14:46:26

Europejski Tydzie Zr闚nowa穎nego Transportu jest obchodzony co roku w dniach 16-22 wrze郾ia - w Europie od 1998 r., w Polsce od 2004 r. Kulminacja tych obchod闚 przypada na dzie 22 wrze郾ia - Europejski Dzie Bez Samochodu. Has這 przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „M康ry transport – lepsze 篡cie”.

Inicjatywa ma charakter og鏊noeuropejski. Jej celem jest promocja zr闚nowa穎nego transportu oraz zwi瘯szenie 鈍iadomo軼i spo貫cze雟twa w zakresie ograniczenia korzystania z samochod闚 na rzecz przyjaznych dla 鈔odowiska form transportu (roweru, transportu publicznego).

Ide zr闚nowa穎nego transportu jest minimalizacja u篡cia 鈔odk闚 transportu szkodliwych dla 鈔odowiska. Najpro軼iej jest ogranicza liczb wydzielanych szkodliwych zwi您k闚 wyst瘼uj帷ych w spalinach. Chodzi jednak te o zmniejszenie skali niszczenia przestrzeni (szczeg鏊nie miejskiej) wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego (wielkie parkingi lub pozastawiane samochodami chodniki). 字odkami poprzez kt鏎e mo積a osi庵n望 bardziej zr闚nowa穎ny transport s: jazda (komunikacyjna, nie rekreacyjna) na rowerze, korzystanie z transportu publicznego, chodzenie pieszo, czy jazda jednym samochodem przez kilka os鏏, kt鏎e mog造by jecha osobno (zobacz: car-pooling). Wszystkie te dzia豉nia maj na celu ograniczanie popytu na transport.

Czy wiesz, 瞠:
       Samochody s obecnie jedn z g堯wnych przyczyn pogarszania si jako軼i 篡cia w miastach.

       W ci庵u godziny 鈔ednie drzewo li軼iaste wytwarza ok. 1200 litr闚 tlenu, cz這wiek zu篡wa ok. 30 litr闚, a samoch鏚 6000 litr闚 zamienia w spaliny.

       Z raport闚 安iatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, 瞠 liczba ofiar 鄉iertelnych spalin samochodowych wyra幡ie przekracza liczb ofiar wypadk闚.

       Co roku w Polsce ginie w wypadkach oko這 7-8 tysi璚y os鏏, a 20 tys. zostaje inwalidami.

       Ponad 30 proc. ludno軼i w krajach Unii Europejskiej jest nara穎ne na ha豉s, kt鏎y powoduje zaburzenia zdrowotne.

       Masowa motoryzacja przyczynia si do m.in. oty這軼i, raka, alergii, nerwic i stresu.

 

Je瞠li nie mo瞠sz zrezygnowa z jazdy samochodem, staraj si wykorzysta go efektywnie, jad帷 jednym samochodem z kilkoma osobami, kt鏎e mog造by jecha osobno np. podwo膨c do pracy koleg闚. Strony www kojarz帷e osoby chc帷e wsp鏊nie podr騜owa samochodem: www.carpooling.pl, www.siejedzie.pl, www.dojazdy.eu

 

Stosuj si tak瞠 do zasad eco drivingu – oszcz璠zisz w ten spos鏏 鈔odowisko naturalne i pieni康ze. Ekojazda oznacza p造nn i bezpieczn jazd umo磧iwiaj帷, przy uwzgl璠nieniu warunk闚 ruchu drogowego, oszcz璠no軼i paliwa rz璠u 5-10% i to bez wyd逝瞠nia czasu jazd

Dwana軼ie z這tych zasad eco drivingu:
1. Jed na najwy窺zym mo磧iwym biegu i przy najni窺zych mo磧iwych obrotach.
2. W陰czaj wy窺zy bieg najp騧niej po osi庵ni璚iu 2500 obr./min w silniku benzynowym lub 2000 obr./min w silniku wysokopr篹nym.
3. Przyspieszaj, je郵i warunki na to pozwalaj, dynamicznie wciskaj帷 peda gazu.
4. Nie jed na luzie je郵i planujesz zatrzymanie lub spowolnienie ruchu, tocz si na biegu bez naciskania peda逝 gazu.
5. Uruchamiaj silnik bez dodawania gazu.
6. Ruszaj od razu, nie rozgrzewaj samochodu na postoju.
7. Wy陰czaj silnik, je郵i przewidujesz, 瞠 zatrzymanie potrwa d逝瞠j ni 30 sekund.
8. Wy陰czaj zb璠ne odbiorniki pr康u, klimatyzacji u篡waj z umiarem.
9. B康 przewiduj帷y unikaj zb璠nych przyspiesze i hamowa.
10. Unikaj zb璠nego obci捫ania auta.
11. Ograniczaj opory toczenia i aerodynamiczne, dbaj o w豉軼iwe ci郾ienie w oponach i stan techniczny ca貫go auta.
12. Zaplanuj podr騜, wybierz tras gwarantuj帷 p造nn jazd bez kork闚. Unikaj jazdy samochodem na dystansie kr鏒szym ni 4 km.


Komentarze [0]

<<<     1 2 3 4 5     >>>