Edukacja Ekologiczna

Kampania informacyjna

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego realizowa w 2014 r. zadanie: Edukacja i aktywizacja spo貫czno軼i gmin zrzeszonych w Zwi您ku ZGPD7 w ramach nowego systemu gospodarki odpadami, dofinansowan ze 鈔odk闚 Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu. Zadanie mia這 na celu promowanie zasad w豉軼iwego post瘼owania z odpadami komunalnymi i postawy 鈍iadomego konsumenta w鈔鏚 mieszka鎍闚, w tym:
- zapobieganie powstawania odpad闚 i zmniejszanie ich ilo軼i,
- zwi瘯szenie odzysku surowc闚 wt鏎nych poprzez promowanie selektywnej zbi鏎ki odpad闚 opakowaniowych, w celu osi庵ni璚ia wymaganych poziom闚 recyklingu,
- zwi瘯szenie ilo軼i selektywnie zbieranych odpad闚 problemowych (odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i zielone) poprzez promowanie punkt闚 selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych
Przedstawiamy informacj o dzia豉niach zrealizowanych w ramach zadania.

W ramach zadania wydrukowano: ulotki informacyjne – 20 tys. szt., plany lekcji – 500 szt., koszulki i torby z nadrukiem – po 200 szt. Ulotki informacyjne s dystrybuowane do mieszka鎍闚 gmin cz這nkowskich. Ulotki zawieraj informacj o sposobie segregacji odpad闚 opakowaniowych. Dowiemy si z nich tak瞠 co zrobi z odpadami problemowymi oraz gdzie znajduje si punkt selektywnego odbierania odpad闚 komunalnych i co mo積a do niego dostarczy. Koszuli, plany lekcji i torby – promuj帷e segregacj odpad闚 - by造 wykorzystywane podczas konkursu wiedzy ekologicznej, zaj耩 w szko豉ch i spotka z mieszka鎍ami.

Zdj. 1. Stoisko na II Powiatowym Dniu Organizacji Pozarz康owych.

Konkurs wiedzy ekologicznej. W ramach zadania 12.11.2014 r., w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Dzier穎niowie, odby si konkurs wiedzy ekologicznej skierowany do uczni闚 szk馧 podstawowych klas V– VI. Wzi窸o w nim udzia siedem par uczni闚 ze szk馧 z: Dzier穎niowa, Niemczy, Pi豉wy Dolnej, Przerzeczyna Zdr鎩, Ostroszowic oraz Gilowa. Konkurs mia form testu, sk豉daj帷ego si z 31 pyta wyboru i 2 pyta otwartych. Nagrody zosta造 przyznane: laureatom indywidualnym oraz dru篡nowym – parom uczni闚, kt鏎e uzyska造 najwy窺z 陰czn liczb punkt闚 i szko這m, kt鏎e reprezentuj.

Laureaci indywidualni:
I miejsce: Milena Pogorzelska – NSP w Gilowie, (nagroda - tablet, ksi捫ki: Polska i 安iat, Zabytki Ziemi Dzier穎niowskiej),
II miejsce: Maja Dudkiewicz - SP nr 5 w Dzier穎niowie, (nagroda – tablet, ksi捫ki: Wielki atlas 安iata, Zabytki Ziemi Dzier穎niowskiej),
III miejsce: Ewelina Matysiak - SP nr 3 w Dzier穎niowie, (nagroda – tablet, ksi捫ki: Ksi璕a cud闚 Europy, Zabytki Ziemi Dzier穎niowskiej),

Zdj. 2. Konkurs wiedzy ekologicznej - 12.11.2014 r.


Laureaci dru篡nowi:
I miejsce: Maja Dudkiewicz, Zofia Janicka - (nagrody: odtwarzacze MP4, ksi捫ki: Polska – przyroda, krajobraz, miasta);
SP nr 5 w Dzier穎niowie (nagroda: Plansze interaktywne Przyroda - WSiP , atlasy: 安iat przyrody i Przyroda „安iat wok馧 nas”)
II miejsce: Milena Pogorzelska, Marta Tytonik - (nagrody: odtwarzacze MP4, ksi捫ki: G鏎y Polski);
NSP w Gilowie (nagroda: Zestaw Multimedialny Lekcjoteka – Przyroda, atlasy Przyroda „安iat wok馧 nas”)
III miejsce: B豉瞠j Maci徠ek, Ewelina Matysiak - (nagrody: Pami耩 przeno郾a, ksi捫ki: Odkrywanie 安iata – krajobrazy);
SP nr 5 w Dzier穎niowie (nagroda: Zestaw Multimedialny Lekcjoteka – Przyroda, atlasy Przyroda „安iat wok馧 nas”)

Zdj. 3. Zaj璚ia w SP w Ostroszowicach.


Spotkania z uczniami dotycz帷e gospodarki odpadami. Oferta przeprowadzenia spotka jest skierowana do szk馧 podstawowych z terenu Zwi您ku. Podczas zaj耩 uczniowie zdobywaj wiedz na temat w豉軼iwego post瘼owania z r騜nymi grupami odpad闚, w tym odpadami niebezpiecznymi i biodegradowalnymi, oraz sposobami ich odzysku, recyklingu i utylizacji. Podczas spotka wykorzystywane s materia造 informacyjne multimedialne – prezentacja i filmy o gospodarce odpadami (wykorzystanie rzutnika multimedialnego). Uczestnicy zaj耩 otrzymuj materia造 informacyjne w formie ulotek i plan闚 lekcji.

Realizacj zadania dofinansowa:

Kampania informacyjno - edukacyjna - 2011

Zwi您ek Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego realizowa w 2011 r. sz鏀t edycje kampanii edukacyjno -informacyjnej “Edukacja i aktywizacja spo貫czno軼i Gmin zrzeszonych w Zwi您ku ZGPD7 na rzecz prawid這wej gospodarki odpadami – edycja 2011 r.” dofinansowan ze 鈔odk闚 Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu. Kampania mia豉 na celu promowanie zasad w豉軼iwego post瘼owania z odpadami komunalnymi w鈔鏚 mieszka鎍闚, w tym: zapobieganie powstawania odpad闚 i zmniejszanie ich ilo軼i, segregowanie odpad闚 opakowaniowych i kompostowanie odpad闚 zielonych, w豉軼iwe zagospodarowanie odpad闚 niebezpiecznych (zu篡te baterie, sprz皻 elektryczny). Przedstawiamy informacj o dzia豉niach zrealizowanych w ramach zadania. [...] czytaj dalej >