Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚 w 2019 r.

 

Miasto Dzier穎ni闚

Firma odbieraj帷a odpady Konsorcjum firm: Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18, e-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl oraz ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
Odbi鏎 odpad闚 zmieszanych Harmonogram odbioru odpad闚 zmieszanych w Mie軼ie Dzier穎ni闚
Odbi鏎 odpad闚 segregowanych

Selektywna zbi鏎ka odpad闚 prowadzona jest w Mie軼ie Dzier穎ni闚 na dwa sposoby.

Systemem workowym na terenach o zabudowie jednorodzinnej. W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami nale篡 wystawi w widocznym miejscu przed posesj, najp騧niej do godz. 7:00 w dniu zbi鏎ki. Odpady posegregowane w workach b璠 odbierane raz w miesi帷u. W okresie od kwietnia do pa寮ziernika metale i tworzywa sztuczne b璠 odbierane dwa razy w miesi帷u.

 

Wykaz ulic obj皻ych segregacj workow i harmonogram odbioru odpad闚.

 

Systemem pojemnikowym w budynkach wielorodzinnych.

  

Lokalizacja pojemnik闚 do segregacji.

Objazdowa zbi鏎ka  gabaryt闚, zu篡tego sprz皻u elektrycznego i opon ( z pojazd闚 u篡tkowanych w gospodarstwie domowym).

Terminy zbi鏎ek: 27, 28 lutego; 17, 18 kwietnia; 25, 26 czerwca; 28, 29 sierpnia; 30, 31 pa寮ziernika; 18, 19 grudnia.

 

Informacja o zbi鏎ce odpad闚 wielkogabarytowych w 2019 r.

 

 

Gmina Dzier穎ni闚

 

Firma odbieraj帷a odpady

Konsorcjum firm: Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzier穎ni闚, tel. 74 831 33 18, e-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl oraz Zak豉d Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzier穎niowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31

Rejon: Jod這wnik, My郵isz闚, Owiesno, J霩ef闚ek, Ostroszowice, Kietlice - obs逝giwany jest przez ZGK Sp. z o.o. z Bielawy

Odbi鏎 odpad闚 Harmonogram odbioru odpad闚 zmieszanych i segregowanych w Gminie Dzier穎ni闚
Odbi鏎 odpad闚 segregowanych

Odpady segregowane w systemie workowym b璠 odbierane raz w miesi帷u, w ka盥y drugi czwartek miesi帷a. W okresie od kwietnia do pa寮ziernika metale i tworzywa sztuczne b璠 dodatkowo odbierane w czwarty czwartek miesi帷a. Je瞠li dzie odbioru segregacji przypadnie na dzie wolny od pracy, to zbi鏎ka ulegnie przesuni璚iu na najbli窺zy dzie roboczy. 

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami nale篡 wystawi w widocznym miejscu przed posesj, najp騧niej do godz. 7:00 w dniu zbi鏎ki.

Lokalizacja pojemnik闚 do segregacji.

Objazdowa zbi鏎ka  gabaryt闚, zu篡tego sprz皻u elektrycznego i opon ( z pojazd闚 u篡tkowanych w gospodarstwie domowym).

Zbi鏎ka b璠zie prowadzona w podziale na dwa sektory, w terminach:

I sektor: 28 marca, 6 czerwca, 19 wrze郾ia, 28 listopada.

II sektor: 29 marca, 7 czerwca, 20 wrze郾ia, 29 listopada.

 

I Sektor:
Nowizna, Mo軼isko, Ksi捫nica, Kie販zyn, J璠rzejowice, Tuszyn, W堯ki, My郵isz闚, Owiesno, Kietlice.

II Sektor:
Uciech闚, D瑿owa G鏎a, Ko豉cz闚, Roztocznik, Dobrocinek, Bysz闚, Dobrocin, Pi豉wa Dolna, Jod這wnik, Ostroszowice, J霩ef闚ek.

Odpady nale篡 wystawi: w zabudowie jednorodzinnej - przed posesj, w zabudowie wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady, do godziny 7:00 w dniu zbi鏎ki lub dzie wcze郾iej.

 

 

 

Miasto i Gmina Niemcza

 

 Firma odbieraj帷a odpady ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.,
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50, e-mail: biuro@ecopieszyce.pl
Odbi鏎 odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚 zmieszanych i segregowanych w Mie軼ie i Gminie Niemcza.

 

Odbi鏎 odpad闚 w 2019 r. za dni wolne od pracy.

Odbi鏎 odpad闚 segregowanych

Odpady segregowane w systemie workowym b璠 odbierane raz w miesi帷u, w ka盥y drugi czwartek miesi帷a. W okresie od kwietnia do pa寮ziernika metale i tworzywa sztuczne b璠 dodatkowo odbierane w czwarty czwartek miesi帷a. Je瞠li dzie odbioru segregacji przypadnie na dzie wolny od pracy, to zbi鏎ka ulegnie przesuni璚iu na najbli窺zy dzie roboczy. 

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami nale篡 wystawi w widocznym miejscu przed posesj, najp騧niej do godz. 7:00 w dniu zbi鏎ki.

Lokalizacja pojemnik闚 do segregacji.

Objazdowa zbi鏎ka  gabaryt闚, zu篡tego sprz皻u elektrycznego i opon ( z pojazd闚 u篡tkowanych w gospodarstwie domowym).

 Terminy zbi鏎ek: 7 lutego, 4 kwietnia, 6 czerwca, 1 sierpnia, 3 pa寮ziernika, 13 grudnia.

 

Odpady nale篡 wystawi: w zabudowie jednorodzinnej - przed posesj, w zabudowie wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady, do godziny 7:00 w dniu zbi鏎ki lub dzie wcze郾iej.