Gospodarka odpadami

Poziom recyklingu

Informacja o osi庵ni皻ych poziomach i miejscach zagospodarowania odpad闚

Rok 2021

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 21 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 4 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 2 %
Gmina Bielawa
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 20 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 5 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 1 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 26 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 4 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 2 %
Gmina Pieszyce
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 20 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 7 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 3 %
Gmina Pi豉wa G鏎na
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 21 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 8 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 4 %
Gmina Niemcza
1) poziom przygotowania do ponownego u篡cia i recyklingu – 24 %
2) poziom sk豉dowania odpad闚 komunalnych – 10 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 7 %

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych (instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych):
- ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
- ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
Miejsca zagospodarowania bioodpad闚 stanowi帷ych odpady komunalne (instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 - kompostownia):
- ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
Miejsca zagospodarowania pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania (sk豉dowiska odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych):
- 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia,
- Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
- ul. D瑿ina 36, 44-335 Jastrz瑿ie Zdr鎩,
- Sk豉dowisko odpad闚 innych ni niebezpieczne i oboj皻ne (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), 47-126 Kielcza,

- ul. Jana Paw豉 II 10, 41-902 Bytom,
- ul. Dworcowa, 47-451 Twork闚,
- ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie 奸御kie.

 

Rok 2020

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 49 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %
Gmina Bielawa
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 –46 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania –0 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 62 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania –0 %
Gmina Pieszyce
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 55 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %
Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 47 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania –0 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia,
5) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. D瑿ina 36, 44-335 Jastrz瑿ie Zdr鎩,
6) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zak豉d Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sk豉dowisko odpad闚 innych ni niebezpieczne i oboj皻ne (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), 47-126 Kielcza,
7) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. Jana Paw豉 II 10, 41-902 Bytom,
8) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie 奸御kie,

 

Rok 2019

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 36 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 21 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 160 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 43 %
Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 54 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 39 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
5) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia,
6) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
7) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lipie 奸御kie,
8) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, ul. D瑿ina 36, 44-335 Jastrz瑿ie Zdr鎩.

 

 

 

 

Rok 2018 

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 53 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 3 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 38 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 6 %
Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 31 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 2 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,

3) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia,
4) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
5) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
6) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia.

 

 

Rok 2017 

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 37 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 12 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 41 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 23 %
Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 32 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 11 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,

3) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia,
4) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
5) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
6) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna 86, 57-410 圭inawka 字ednia.

 

Rok 2016

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 36 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %
Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 36 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %
Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 32 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Przedsi瑿iorstwo Utylizacji Odpad闚 Sp. z o.o., Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Przedsi瑿iorstwo Utylizacji Odpad闚 Sp. z o.o., Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
5) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna, 57-420 Radk闚.

 

Rok 2015


Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 29 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 30 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 25 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych w Bielawie,
 ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa - RIPOK,
2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa - RIPOK,
3) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Przedsi瑿iorstwo Utylizacji Odpad闚 Sp. z o.o., Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
4) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, 圭inawka Dolna, 57-420 Radk闚.

 

Rok 2014


Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 32 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 29 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 24 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych w Bielawie,
 ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad闚 zielonych i innych bioodpad闚 (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
3) Sk豉dowanie odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Przedsi瑿iorstwo Utylizacji Odpad闚 Sp. z o.o., Zawisz闚 5, 58-100 安idnica

Rok 2013

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 28 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 1 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
3) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
4) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚, 58-230 Niemcza,
5) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica

 

Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 19 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 4 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
3) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
4) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚, 58-230 Niemcza,
5) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica

 

Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 12 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa


Rok 2012

Gmina Miejska Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 18 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 63 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
3) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚, 58-230 Niemcza,
4) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica

 

Gmina Dzier穎ni闚
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 16 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 0 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 179 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica,
3) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚, 58-230 Niemcza,
4) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Zawisz闚 5, 58-100 安idnica

 

Miasto i Gmina Niemcza
1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk豉 – 15 %
2) innych ni niebezpieczne odpad闚 budowlanych i rozbi鏎kowych – 0 %
3) ograniczenie masy odpad闚 ulegaj帷ych biodegradacji kierowanych do sk豉dowania – 56 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpad闚 komunalnych, odpad闚 zielonych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych przeznaczonych do sk豉dowania:
1) instalacja sk豉dowania odpad闚 powstaj帷ych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad闚 komunalnych oraz pozosta這軼i z sortowania odpad闚 komunalnych, Bysz闚-Gil闚, 58-230 Niemcza,