Gospodarka odpadami

Op豉ty

Stawki op豉ty

Stawki op豉t za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo軼i zamieszka造ch po這穎nych na terenie Zwi您ku Gmin, wynosz:

 

- w okresie 01.01.2023 - 28.02.2023 r.,

 

dla obszaru gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Bielawa, Dzier穎ni闚, Pieszyce, Pi豉wa G鏎na i Niemcza:

 

36  z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
72   z/miesi璚znie/os. stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny.

 

 

- w okresie 01.03.2023 - 31.12.2023 r.,

 

dla obszaru gmin: Miejskiej Dzier穎ni闚, Dzier穎ni闚, Pieszyce, Pi豉wa G鏎na i Niemcza:

 

41  z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
82   z/miesi璚znie/os. stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny.

 

dla obszaru gminy Bielawa:

 

39  z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
78   z/miesi璚znie/os. stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny.

 

 

W przypadku gdy w豉軼iciel nieruchomo軼i zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowi帷e odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z regulaminem utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego „ZGPD-7”, stosuje si zwolnienie w op豉cie za gospodarowanie odpadami w wysoko軼i 1,00 z /miesi璚znie/mieszka鎍a.W celu uzyskania zwolnienia w豉軼iciel nieruchomo軼i obowi您any jest z這篡 now deklaracj.

 

Op豉ty za odbi鏎 odpad闚 nale篡 wnosi na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego w豉軼iciela i nieruchomo軼i), kt鏎y jest podany w informacji o op豉cie.

Op豉ty wnosimy za okres dw鏂h miesi璚y, do 20 dnia drugiego miesi帷a (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 pa寮ziernika, 20 grudnia).

 

W przypadku zgubienia informacji o op豉cie za odpady, prosimy o kontakt z biurem Zwi您ku Gmin, telefonicznie pod nr 74 8315002, e-mail: biuro@zgpd7.pl lub osobi軼ie ul. 安idnicka 38, 58-200 Dzier穎ni闚, budynek Starostwa Powiatowego, II pi皻ro, pok. 204.

 

W ramach wnoszonej op豉ty: mieszka鎍y s wyposa瘸ni w pojemniki do odbioru odpad闚, kt鏎e utrzymywane s w odpowiednim stanie sanitarnym, porz康kowym i technicznym, zapewniony jest odbi鏎 odpad闚 zmieszanych i segregowanych oraz odpad闚 problemowych w ramach punkt闚 selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych.

 

Od lipca 2013 r odbi鏎 i prawid這we unieszkodliwianie odpad闚 komunalnych jest obowi您kiem lokalnych samorz康闚. Dzier穎ni闚, Gmina Dzier穎ni闚 i Niemcza, od 1 stycznia 2020 r. Bielawa i Pieszyce, a od 1 stycznia 2021 r. tak瞠 Pi豉wa G鏎na realizuj to zadanie wsp鏊nie w ramach Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy tylko nieruchomo軼i zamieszka造ch. Przedsi瑿iorcy, tak jak do tej pory, musz posiada indywidualne umowy na odbi鏎 odpad闚 komunalnych z firm wpisan do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych z terenu danej gminy.