Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 21-22 czerwca – zbiórka gabarytów w Dzierżoniowie. - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

21-22 czerwca – zbiórka gabarytów w Dzierżoniowie.

Zbiórka zostanie przeprowadzona na terenie Dzierżoniowa w podziale na dwa sektory. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz opony z aut osobowych - do 5 szt. jednorazowo.

Zbiórką nie są objęte: okna, drzwi, ceramika sanitarna, odpady zielone, odpady niebezpieczne.

Te odpady można bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –PSZOK.

Poza terminami zbiórek, odpady niebezpieczne i problemowe z gospodarstw domowych, można bezpłatnie oddawać w PSZOK.

Punkt przyjmuje: meble i inne gabaryty, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz, ceramika sanitarna, odpady zielone (trawa, liście), opony, środki chemiczne (farby, lakiery, itp.), przeterminowane lekarstwa.

PSZOK dla mieszkańców Dzierżoniowa, znajduje się przy ul. Bielawskiej 15b w Dzierżoniowie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz.11:00 -19:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 do 16:00.