Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Miasto Bielawa - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Miasto Bielawa

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.

Firma odbierająca odpady

Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31, e-mail: zgk@poczta.pop.pl oraz ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

Odbiór odpadów zmieszanych

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w Mieście Bielawa w 2024 r.

Odbiór odpadów segregowanych

  • Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w Mieście Bielawa na dwa sposoby.
  • Systemem workowym na terenach o zabudowie jednorodzinnej.
  • W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją, najpóźniej do godz. 7:00 w dniu zbiórki. Odpady posegregowane w workach będą odbierane raz w miesiącu. W okresie od kwietnia do października metale i tworzywa sztuczne będą odbierane dwa razy w miesiącu.
  • Systemem pojemnikowym w budynkach wielorodzinnych.

Objazdowa zbiórka gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i opon ( z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym).

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon na terenie Gminy Bielawa w 2024 r.