Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Poziom recyklingu - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Poziom recyklingu

Informacja o osiągniętych poziomach i miejscach zagospodarowania odpadów.

Rok 2021

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 21 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 4 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2 %

Gmina Bielawa

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 20 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 5 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1 %

Gmina Dzierżoniów

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 26 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 4 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2 %

Gmina Pieszyce

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 20 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 7 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3 %

Gmina Piława Górna

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 21 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 8 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 4 %

Gmina Niemcza

1) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 24 %
2) poziom składowania odpadów komunalnych – 10 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 7 %

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych (instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych):
– ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
– ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,

Miejsca zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne (instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – kompostownia):
– ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych):
– Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
– Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
– ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), 47-126 Kielcza,
– ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,
– ul. Dworcowa, 47-451 Tworków,
– ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie.

Rok 2020

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Gmina Bielawa

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –46 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –0 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 62 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –0 %

Gmina Pieszyce

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –0 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
5) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
6) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), 47-126 Kielcza,
7) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,
8) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie,

Rok 2019

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 21 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 160 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 43 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 54 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 39 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
5) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
6) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze,
7) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lipie Śląskie,
8) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

Rok 2018

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 53 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 6 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
4) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
5) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
6) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia.

Rok 2017

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 23 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 11 %

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
4) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
5) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
6) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia.

Rok 2016

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
2) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa,
4) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
5) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna, 57-420 Radków.

Rok 2015

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Bielawie,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa – RIPOK,
2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa – RIPOK,
3) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
4) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Ścinawka Dolna, 57-420 Radków.

Rok 2014

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Bielawie,
ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Bielawie, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
3) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Rok 2013

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Byszów-Gilów,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
4) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Byszów-Gilów, 58-230 Niemcza,
5) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 4 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Byszów-Gilów,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa
4) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Byszów-Gilów, 58-230 Niemcza,
5) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa

Rok 2012

Gmina Miejska Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 63 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Byszów-Gilów,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Byszów-Gilów, 58-230 Niemcza,
4) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Gmina Dzierżoniów

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 179 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Byszów-Gilów,58-230 Niemcza,
2) instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica,
3) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Byszów-Gilów, 58-230 Niemcza,
4) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Miasto i Gmina Niemcza

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15 %
2) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %
3) ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 56 %

Wykaz miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1) instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, Byszów-Gilów, 58-230 Niemcza,