Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Wzór deklaracji - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Wzór deklaracji

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, należy składać deklaracje na nowym formularzu.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

Miejsce składania deklaracji:

Deklaracje należy składać w siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pokój 204,

Właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Niemcza, mogą składać deklaracje także w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Kto składa deklarację?

Budynek jednorodzinny – deklarację składa właściciel nieruchomości.

Przez właściciela rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Budynek wielorodzinny – deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Kiedy składamy deklarację?

14  dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Informacja o częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin z terenu Miasta Dzierżoniów posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Składanie deklaracji drogą elektroniczną

Aby złożyć deklarację drogą elektroniczną należy:

  • Pobrać deklarację (odnośniki do deklaracji powyżej), wypełnić i przesłać za pośrednictwem ePUAP, korzystając z formularza pisma ogólnego.
  • Wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie www.ePUAP.gov.pl
  • Po zalogowaniu się do ePUAP, w zakładce „Alfabetyczna lista spraw” należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
  • lub skorzystać z linku: https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego
  • Należy kliknąć „Załatw sprawę”, a następnie wpisać w polu „Ustaw/zmień adresata” nazwę (całą lub część) podmiotu do którego ma zostać wysłane pismo. Z rozwijanej listy należy wybrać adresata.
  • Wypełniamy pola „Tytuł pisma” i „Treść” (podświetlone na różowo). Deklarację załączamy w załączniku.
  • Całość podpisujemy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysyłamy.

W ten sposób można prowadzić z nami każda korespondencję.

INSTRUKCJA OBSŁUGI EPUAPU ZNAJDUJE SIĘ na www.epuap.gov.pl
Strona główna  > Pomoc > Obywatele > Podręczniki

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe” będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.