Aktualno軼i

Zmiana stawek op豉t za odpady w 2020 r.
2020-01-02 08:50:09

W zwi您ku z nowelizacj  ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) oraz przyj璚iem zmienionego regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku przez Zgromadzenie Zwi您ku, na terenie Zwi您ku Gmin od 1 stycznia 2020 r. obowi您uje powszechny obowi您ek selektywnego zbierania odpad闚 oraz podstawowa stawka op豉ty za gospodarowanie odpadami. Stawka podwy窺zona, b璠zie nak豉dana na w豉軼iciela nieruchomo軼i, je瞠li firma odbieraj帷a odpady stwierdzi, 瞠 nie wype軟ia on obowi您ku segregowania odpad闚.

 

Od 1 stycznia 2020 r. stawki op豉t za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo軼i zamieszka造ch, po這穎nych na terenie gmin cz這nkowskich Zwi您ku, w tym:
Gminy Miejskiej Dzier穎ni闚, Gminy Dzier穎ni闚 oraz Miasta i Gminy Niemcza, wynosz:
21 z miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
42 z miesi璚znie/os., stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny,

oraz Gminy Bielawa oraz Miasta i Gminy Pieszyce, wynosz:
27,00 z/miesi璚znie/os., stawka podstawowa,
54,00 z/miesi璚znie/os. stawka op豉ty podwy窺zonej, je瞠li w豉軼iciel nieruchomo軼i nie wype軟ia obowi您ku zbierania odpad闚 komunalnych w spos鏏 selektywny.

 

Nowe stawki op豉t dla w豉軼icieli nieruchomo軼i zamieszka造ch po這穎nych na terenie Gminy Bielawa oraz Miasta i Gminy Pieszyce wynikaj z ofert z這穎nych w przetargach na odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych w latach 2020 – 2022. Ponadto, w zwi您ku z rosn帷ymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpad闚 spowodowanymi m.in. zmianami prawa w zakresie zagospodarowania odpad闚, wykonawcy us逝g odbioru odpad闚 z terenu miasta i gminy Dzier穎ni闚 oraz Niemczy zwr鏂ili si do Zwi您ku Gmin, z wnioskami o zwi瘯szenie wynagrodzenia, co mo瞠 skutkowa dalszym wzrostem stawek op豉t za odbi鏎 odpad闚 w 2020 r.  

 

Na rosn帷e koszty odbioru i zagospodarowania odpad闚 maj wp造w: rosn帷e koszty op豉t 鈔odowiskowych za sk豉dowanie odpad闚 (w 2019 r. 170,00 z/ton i w 2020 r. 270 z/ton) okre郵one rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 6 marca 2017 r., zmieniaj帷ym rozporz康zenie w sprawie op豉t za korzystanie ze 鈔odowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 723); wprowadzenie wymog闚 okre郵onych w rozporz康zeniu Ministra 字odowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg馧owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad闚: odbi鏎 odpad闚 BIO, wprowadzenie pojemnik闚 do segregacji o okre郵onych kolorach; konieczno嗆 osi庵ni璚ia ustawowych poziom闚 recyklingu odpad闚; rosn帷e koszty zagospodarowania odpad闚 wysokokalorycznych obj皻ych zakazem sk豉dowania; wzrost p豉cy minimalnej; rosn帷a ilo嗆 odpad闚 i malej帷a ilo軼i mieszka鎍闚.

 

Od 2020 r. na terenie gmin Bielawa i Pieszyce rozpoczynamy zbi鏎k odpad闚 BIO. Do br您owych pojemnik闚 ustawionych w punktach segregacji nale篡 wrzuca odpadki pochodzenia ro郵innego z gospodarstwa domowego (resztki warzyw i owoc闚, suche pieczywo, kwiaty itp.). Bioodpady nale篡 wrzuca do pojemnik闚 luzem – bez work闚 foliowych. Ponadto odbi鏎 posegregowanych tworzyw sztucznych metod workow, w okresie od kwietnia do pa寮ziernika b璠zie si odbywa 2 razy w miesi帷u. Punkty selektywnego zbierania odpad闚 komunalnych PSZOK b璠 czynne 6 dni w tygodniu, od poniedzia趾u do pi徠ku od 11:00 do 19:00 i w soboty od 8:00 do 16:00. Cz窷ciej odbywa si b璠zie zbi鏎ka odpad闚 wielkogabarytowych – 6 razy w roku.

 

Segregowanie odpad闚 ma istotny wp造w na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kt鏎y finansowany jest z op豉t mieszka鎍闚. Poprawna segregacja umo磧iwia osi庵niecie wymaganych ustawowo poziom闚 recyklingu oraz wp造wa na zmniejszenie ilo軼i odpad闚 kierowanych do sk豉dowania, co przek豉da si na ograniczenie koszt闚 gospodarowania odpadami.

 

Nowe stawki op豉t zosta造 przyj皻e uchwa陰 Nr V/9/19 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Powiatu Dzier穎niowskiego "ZGPD-7" z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko軼i stawki tej op豉ty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. pod poz. 7496).
Zmiana stawek op豉t nie oznacza konieczno軼i sk豉dania nowych deklaracji. W豉軼iciele nieruchomo軼i otrzymaj zawiadomienie o wysoko軼i miesi璚znej op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowi您uj帷ej od 01.01.2020 r. stanowi帷ej iloczyn nowej stawki op豉ty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach. W zwi您ku z wprowadzeniem ustawowego  obowi您ku segregacji od 1.01.2020 r., w豉軼iciele nieruchomo軼i, kt鏎zy dotychczas deklarowali brak segregacji, otrzymaj zawiadomienie o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzgl璠niaj帷e now podstawow stawk op豉ty i dane o ilo軼i os鏏 zamieszkuj帷ych nieruchomo嗆 podane w deklaracji.

 

Op豉ty za odpady nale篡 uiszcza w wysoko軼i podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy op豉t przypadaj co dwa miesi帷e, do 20-go dnia ka盥ego drugiego miesi帷a (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 pa寮ziernika, 20 grudnia). Op豉ty nale篡 wnosi na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomo軼i, wskazany w zawiadomieniu o op豉cie.  

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz:

Tre嗆:
Podpis:
    
Uwaga! Przy wpisywaniu wiadomo軼i mo瞠sz korzysta z nast瘼uj帷ych znacznik闚 HTML:
<b> - dla pogrubienia tekstu,
<i> - dla wpisania tekstu kurysw,
<u> - dla podkre郵enia tekstu.