Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Realizacja programu usuwania azbestu w 2023 r. - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Realizacja programu usuwania azbestu w 2023 r.

W 2023 r. z terenu Związku Gmin usunięto 72 tony płyt azbestowo – cementowych.

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji programu usuwania azbestu na terenie Związku Gmin. W ramach zadania właściciele nieruchomości, którzy złożyli kompletne wnioski o dofinansowanie do Związku Gmin, uzyskali pomoc w postaci pokrycia kosztów demontaż i utylizacji azbestu. W 2023 r. z terenu Związku Gmin usunięto 72,06 tony płyt azbestowo – cementowych, w tym: z terenu gminy Dzierżoniów – z 6 nieruchomości, o wadze 29,54 tony; z terenu gminy Niemcza – z 14 nieruchomości, o wadze 33,34 tony; z terenu gminy Bielawa – z 2 nieruchomości, o wadze 3,2, z terenu gminy Pieszyce – z 1 nieruchomości, o wadze 3,26 tony oraz z terenu miasta Piława Górna – z 2 nieruchomości, o wadze 2,72 tony. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji na usuwanie azbestu, którą Związek Gmin pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 36 878,10 zł. Łącznie z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w 2023 r. zostało przeznaczonych 74 598,87 zł.

Azbest jest to surowiec mineralny mający postać mikro włókien, wykorzystywany w przeszłości na szeroką skalę do produkcji materiałów budowlanych (m.in.: płyt dachowych, elewacyjnych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnień). Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy uwalnia się z uszkodzonych materiałów i istnieje ryzyko wdychania jego włókien.

Przypominamy, że prace polegające na demontażu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadająca specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

Wyroby zawierające azbest, w tym pokrycia dachowe, mogą być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem na usunięcie azbestu w 2024 r. prosimy o kontakt ze Związkiem Gmin, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.