Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Zakończenie akcji usuwania azbestu w 2022 roku - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Zakończenie akcji usuwania azbestu w 2022 roku

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji programu usuwania azbestu na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.

W ramach zadania właściciele nieruchomości, którzy złożyli kompletne wnioski o dofinansowanie do Związku Gmin, uzyskali pomoc w postaci pokrycia kosztów demontaż i utylizacji azbestu. W 2022 r. z terenu Związku Gmin usunięto 23,7 tony płyt azbestowo – cementowych, w tym: z terenu miasta Dzierżoniowa – z 4 nieruchomości, o wadze 2,947 tony; z terenu gminy Dzierżoniów – z 5 nieruchomości, o wadze 17,88 tony; z terenu gminy Bielawa – z 1 nieruchomości, o wadze 2,503 tony oraz z terenu miasta Piława Górna – z 1 nieruchomości, o wadze 0,37 tony. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji na usuwanie azbestu, którą Związek Gmin pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 10 595,10 zł. Łącznie z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w 2022 r. zostało przeznaczonych 27 442,80 zł.

Azbest jest to surowiec mineralny mający postać mikro włókien, wykorzystywany w przeszłości na szeroką skalę do produkcji materiałów budowlanych (m.in.: płyt dachowych, elewacyjnych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnień). Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy uwalnia się z uszkodzonych materiałów i istnieje ryzyko wdychania jego włókien.

Przypominamy, że prace polegające na demontażu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadająca specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem na usunięcie azbestu w 2023 r. prosimy o kontakt ze Związkiem Gmin, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl