Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Struktura organizacyjna - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Struktura organizacyjna

Do Związku Gmin należą obecnie Gminy: Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce , Niemcza i Piława Górna.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w związku oraz dodatkowi delegaci w liczbie wskazanej w statucie, wybrani przez rady gmin członkowskich.  Zgromadzenie zbiera się raz na kwartał w celu ustalenia głównych kierunków działania ZGPD 7. Zgromadzenie Związku wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i Zarząd Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

 • Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia 

 • Pan Krzysztof Nawrot

Zgromadzenie Związku wybiera Prezesa i Członków Zarządu Związku.

Zarząd Związku Gmin ZGPD 7

 • Prezes Zarządu – Paweł Puszka
 • Zastępca Prezesa Zarządu – Aleksander Siódmak
 • Członek Zarządu – Zbigniew Zeń
 • Członek Zarządu – Krzysztof Chudyk
 • Członek Zarządu – Krzysztof Galiak
 • Członek Zarządu – Miłosz Wrzesiński
 • Członek Zarządu – Marcin Chrobak

Wewnętrznym organem kontroli Związku jest Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą: 

 • Pan Dariusz Kucharski
 • Pan Karol Słodziak
 • Pani Wioletta Wróbel

Delegaci Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7

Gmina Miejska Dzierżoniów:

 • Pan Burmistrz Dariusz Kucharski
 • Pan Zbigniew Zeń
 • Pan Krzysztof Nawrot

Gmina Bielawa:

 • Pan Burmistrz Andrzej Hordyj
 • Pan Wiceburmistrz Aleksander Siódmak
 • Pani Wioletta Wróbel

Gmina Dzierżoniów:

 • pełniący funkcję Wójta Pan Marcin Pięt
 • Pan Karol Słodziak

Gmina Pieszyce:

 • Pani Burmistrz Dorota Konieczna-Enozel
 • Pani Patrycja Klepacka

Gmina Niemcza:

 • Pan Burmistrz Jarosław Węgłowski
 • Pan Miłosz Wrzesiński

Gmina Piława Górna:

 • Pan Burmistrz Krzysztof Chudyk
 • Pan Marcin Chrobak