Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Zmiana stawek opłat od 1 marca 2023 r. - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Zmiana stawek opłat od 1 marca 2023 r.

Od 1 marca 2023 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.

Konieczność ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z cen ofert złożonych w ponowionych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr XIX/1/23 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 1011).

Na rosnące koszty zagospodarowania odpadów wpływ mają: rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej, płacy minimalnej, utylizacji termicznej wysokokalorycznych frakcji odpadów, rosnące stawki opłat środowiskowych za składowanie odpadów oraz obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów. Za 2021 r. gminy zobowiązane były osiągnąć 20 % poziom recyklingu odpadów. Wymagany poziom recyklingu w roku: 2022 wynosi 25 %, 2023 – 35 %, 2024 – 45 %, co wiąże się ze zwiększonymi nakładami na zebranie, doczyszczenie i przekazanie odpadów do recyklingu .

Od 2023 r. koszt systemu gospodarowania odpadami wynika z masy odebranych odpadów i jednostkowych stawek opłat za odbiór poszczególnych frakcji odpadów. Koszt odbioru odpadów zmieszanych jest wyższy niż odpadów segregowanych oraz dostarczanych do PSZOK. Dlatego tak istotne jest właściwe segregowanie odpadów.

Od 1 marca 2023 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Związku Gmin wynoszą:

dla obszaru gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna i Niemcza:

  • 41 zł miesięcznie/os., stawka podstawowa,
  • 82 zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

dla obszaru gminy Bielawa:

  • 39 zł miesięcznie/os., stawka podstawowa,
  • 78 zł/miesięcznie/os. stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.