Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 17, 18 kwietnia – zbiórka gabarytów w Dzierżoniowie. - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

17, 18 kwietnia – zbiórka gabarytów w Dzierżoniowie.

Zbiórka zostanie przeprowadzona na terenie Dzierżoniowa w podziale na dwa sektory. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz opony z aut osobowych - do 5 szt. jednorazowo.

Prosimy o przestrzeganie terminów zbiórek. Zachęcamy do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne przypominającej o terminach odbioru odpadów.

Zbiórką nie są objęte: okna, drzwi, ceramika sanitarna, odpady zielone, odpady niebezpieczne.

Te odpady można bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –PSZOK. Punkt dla mieszkańców Dzierżoniowa mieści się przy ul. Bielawskiej 15b w Dzierżoniowie. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz.11:00 -19:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 do 16:00.

PSZOK przyjmuje ponadto odpady niebezpieczne i problemowe z gospodarstw domowych, w tym: meble i inne gabaryty, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz, ceramika sanitarna, odpady zielone (trawa, liście), opony, środki chemiczne (farby, lakiery, itp.), przeterminowane lekarstwa. Więcej o PSZOK>>>