Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego PSZOK - Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa

 • Lokalizacja:
  ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów,
 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałek – piątek, w godz.11:00 -19:00, soboty w godz. 8:00 do 16:00.
 • Podmiot prowadzący:
  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18

Dla mieszkańców Miasta Bielawa

 • Lokalizacja:
  ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa,
 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałek – piątek, w godz.11:00 -19:00,    soboty w godz. 8:00 do 16:00.
 • Podmiot prowadzący:
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31

Dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów

 • Lokalizacja:
  ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów,
 • Podmiot prowadzący:
  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18

 

 • Lokalizacja:
 • ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa
 • Podmiot prowadzący:
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31

 

 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałek – piątek, w godz.11:00 -19:00, soboty w godz. 8:00 do 16:00.

Dla mieszkańców Miasta i Gminy Pieszyce

 • Lokalizacja:
  ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce,
 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałek – piątek, w godz.11:00 -19:00,    soboty w godz. 8:00 do 16:00.
 • Podmiot prowadzący:
  Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

Dla mieszkańców Miasta Piława Górna

 • Lokalizacja:
  ul. Młynarska (koło stawu), 58-240 Piława Górna,
 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałki i środy w godz.11:00 -19:00 i soboty w godz. 8:00 do 16:00.
 • Podmiot prowadzący:
  Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

Dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza

 • Lokalizacja:
  ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza,
 • Godziny funkcjonowania:
  poniedziałki i środy w godz. 11:00 -19:00 i soboty w godz. 8:00 do 16:00.
 • Podmiot prowadzący:
  Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50

 

Odpady problemowe

Pewnych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, zaliczamy do nich: przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD ( w tym świetlówki), gruz oraz odpady zielone. Poniżej znajdują się informację, jak z nimi postępować:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do PSZOK lub sklepu RTV-AGD, gdy kupujemy nowe urządzenie tego samego rodzaju lub umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego,
 • Bioodpady (odpadki kuchenne i z gospodarstwa domowego pochodzenia roślinnego) – zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach lub należy przekazywać do PSZOK,
 • Przeterminowane leki  – należy przekazywać do PSZOK lub do pojemników ustawionych w aptekach,
 • Igły i strzykawki z iniekcji wykonywanych w gospodarstwie domowym –  należy przekazywać do PSZOK,
 • Odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domowych (w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach) – należy przekazywać do PSZOK,
 • Zużyte akumulatory – należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte akumulatory (np. sklepy gdy kupujemy nowy akumulator) lub do PSZOK,
 • Zużyte baterie – należy umieszczać w pojemnikach do zbierania zużytych baterii, które znajdują się w szkołach i urzędach lub do PSZOK,
 • Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe – należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
 • Zużyte opony, z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych i rolniczych – należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej jednorazowo 5 sztuk,
 • Odpady tekstyliów i odzieży – należy przekazywać do PSZOK lub umieszczać w pojemnikach na zużytą odzież,

Odpady budowlane i rozbiórkowe – należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień. Można także zamówić odpłatnie pojemnik na odpady budowlane w firmie komunalnej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) – to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, których chcemy się pozbyć lub zastąpić nowymi.

Tak oznaczonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Można go oddać w sklepie w czasie zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie przekazywać do PSZOK.

ZGPD-7 prowadzi również cykliczne akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez wyspecjalizowaną firmę.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

 • ul. Sienkiewicza 27
 • 56-120 Brzeg Dolny
 • tel. 71 352 89 70
 • folia odpadowa, sznurek

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

 • ul. Wspólna 1
 • 45-837 Opole
 • tel. 606 967 774
 • folia odpadowa

INTEREKO Sp. z o.o.

 • ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
 • 45-828 Opole
 • tel. 77 402 49 61
 • zużyte opony, folia odpadowa

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

 • Al. Przyjaźni 9,
 • 45-573 Opole
 • tel. 77 453 62 62
 • folia odpadowa, sznurek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Komart Sp. z o.o.

 • ul. Szybowa 44
 • 44-193 Knurów
 • tel. 32 235 11 83 w. 1, 2
 • folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

 • ul. Frysztacka145
 • 43-400 Cieszyn
 • tel. 33 858 00 75
 • folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

 • ul. Kolejowa 36
 • 64-020 Czempin
 • tel. 692 335 828
 • folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

Jopek recykling Dawid Jopek

 • ul. Przemysłowa 12
 • Fabianów
 • 63-330 Dobrzyca
 • tel. 667 429 619, 724569 561
 • folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem Wojciech Mądrzycki

 • ul. Rogoźnicka 34
 • 58-150 Goczałków
 • tel. 74 855 95 85
 • zużyte opony

Powyższy wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpady.